<<
>>

Натуральній метод вимірювання продуктивності праці.

На підприємстві виробіток може визначатися різними способами за-лежно від того, якими одиницями вимірюються обсяг продукції і затрати праці. /

Якщо обсяг продукції вимірюється натуральними показниками (у штуках, тоннах, метрах тощо), то і відповідні показники продуктивності праці називаються натуральними.

Наприклад, цукровий завод, на якому працюють 50 осіб, виготовив за рік 1600 т цукру. Виробіток на цьому заводі буде 1600:50 = 32 т цукру за рік з розрахунку на одного працюю­чого. Натуральні показники точні, дуже наочні й показові, проте вони мають суттєвий недолік: неможливість застосування до різнорідної про­дукції. Якщо підприємство випускає кілька видів схожої продукції, обсяг випуску можна виразити в умовно-натуральних показниках, що приводять різну продукцію до одного виміру (наприклад, різні види палива перера­ховуються в умовне паливо з теплотворною здатністю 7000 ккал/кг). Проте застосування цих показників теж дуже обмежене.

46.

<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Відповіді на екзамен Економіка праці та соціально-трудові відносини (ЕП та СТВ). 2016

Еще по теме Натуральній метод вимірювання продуктивності праці.:

  1. Натуральній метод вимірювання продуктивності праці.