<<
>>

Вартісний метод вимірювання продуктивності праці.

Для оцінки рівня виробітку на окремих робочих місцях при вироб­ництві різноманітної незавершеної продукції використовуються також Vтрудові показники, у яких для характеристики обсягу виробництва за­стосовуються норми трудових витрат у нормо-годинах.

Однак ці показ­ники мають дуже вузьку сферу застосування, оскільки вимагають суво­рої наукової обгрунтованості використовуваних норм.

Витрати праці при розрахунках її продуктивності можуть вимірювати­ся відпрацьованими людино-годинами, людино-днями і середньообліко-вою чисельністю персоналу. Однак всі ці показники вимірюють лише кількість праці, нівелюючи її якість. Іншими словами, у таких розрахун­ках робоча сила найкваліфікованіших конструкторів або управлінців до­дається до робочої сили охоронців та прибиральників. І знову універсальним показником кількості витраченої праці може бути вартість ви­трат на утримання персоналу.

<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Відповіді на екзамен Економіка праці та соціально-трудові відносини (ЕП та СТВ). 2016

Еще по теме Вартісний метод вимірювання продуктивності праці.:

  1. Трудовий метод вимірювання продуктивності праці.
  2. Вартісний метод вимірювання продуктивності праці.