<<
>>

Система господарських судів України

Згідно з Конституцією України правосуддя в господарських відносинах

здійснюється арбітражним судом. Арбітражний суд є незалежним органом у

вирішенні всіх господарських спорів, що виникають між юридичними особами,

державними та іншими органами, а також у розгляді справ про банкрутство.

В

Україні діють Вищий арбітражний суд України, арбітражний суд Автономної

Республіки Крим, арбітражні суди областей, міст Києва і Севастополя, які

становлять єдину систему арбітражних судів. Підприємства, інші юридичні

особи громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення

юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта

підприємницької діяльності. У випадках, передбачених законодавчими актами

України, до арбітражного суду також мають право звертатися державні та інші

органи, громадяни, що не є суб'єктами підприємницької діяльності.

Арбітражний суд порушує справи за позовними заявами: підприємств та

організацій, які звертаються до арбітражного суду за захистом своїх прав

державних та інших органів прокурорів та їхніх заступників, які звертаються

до арбітражного суду в інтересах держави. Арбітражний суд порушує справи

про банкрутство за письмовою заявою будь-якого з кредиторів, боржника,

органів державної податкової служби чи державної контрольно-ревізійної

служби. Арбітражним судам підвідомчі справи: у спорах, що виникають під час

укладання, зміни, розірвання та виконання господарських договорів та з

інших підстав про банкрутство; за заявами органів Антимонопольного комітету

України з питань, віднесених законодавчими актами до їхньої компетенції.

Арбітражні суди не розглядають справи зі спорів, що виникають під час

погодження стандартів і технічних умов; про встановлення цін на продукцію

(товари), а також тарифів на послуги. Арбітражний суд Автономної Республіки

Крим, арбітражні суди областей, міст Києва та Севастополя розглядають усі

підвідомчі арбітражним судам справи, крім тих, що підсудні Вищому

арбітражному судові.

Вищий арбітражний суд розглядає справи у спорах: де

однією зі сторін є вищий чи центральний орган виконавчої влади. матеріали

яких містять державну таємницю що прямо віднесені до його підсудності

законами України, міжнародними договорами України. Судочинство в

господарських справах здійснюється в порядку, передбаченому Арбітражним

процесуальним кодексом України Регламентує: порядок порушення справ в

арбітражному суді, процедуру доарбітражного врегулювання господарських

спорів питання підвідомчості справ арбітражним судам коло учасників

арбітражного процесу, поняття, види і правила оцінки доказів; склад

арбітражних витрат, їх розподіл між сторонами; порядок установлення,

обчислення, зупинення і закінчення процесуальних строків форму і зміст

позовної заяви, порядок прийняття позовної заяви та підстави для відмови в

її прийнятті підстави, заходи та умови скасування забезпечення позову;

процесуальні питання розгляду і вирішення господарських спорів порядок

перевірки рішень, арбітражних судів вищими судовими інстанціями.

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Система господарських судів України:

 1. 67. Система та структура адміністративних судів в Україні.
 2. Тема 1. Предмет і система цивільного процесуального права
 3. § 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права
 4. 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права
 5. 4.5. Судовий розглядцивільно правових і господарських конфліктів
 6. 3.1. Основні юридичні ознаки сучасної правової системи України
 7. 3.2. Ідентифікація правової системи України з романо-германським типом
 8. § 3. Державне управління на західноукраїнських землях
 9. 5.3. Судочинство в умовах Української революції
 10. 1. ОКУПАЦІЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ТА ЇХНЄ СОЩАЛЬНО-ПОЛІТИ-ЧНЕ СТАНОВИЩЕ У СКЛАДІ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ
 11. Конституційнийдоговір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України (8 червня 1995 p.)
 12. Суспільний устрій на українських землях у складі Російської імперії
 13. Судові та правоохоронні органи. Судова реформа
 14. Петро Арсенич Українські правники: короткі біографічні нариси
 15. Похідні (непрямі) позови: іноземний досвід та українські перспективи
 16. 1.1 Поняття та зміст адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні
 17. 3.2. Удосконалення законодавства щодо адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні
 18. Особливості перегляду рішень адміністративних судів по окремим категоріям адміністративних справ
 19. Поняття запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України у ході виконання покарання у виді позбавлення волі.
 20. Місце і роль прокуратури України всистемі державної влади
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -