<<
>>

83.Т рудові відносини у фермерському господарстві. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування і пенсійне забезпечення членів фермерського господарства та осіб, які працюють у фермерських господарствах за трудовим договором.

Стаття 27. Трудові відносини у фермерському господарстві 1. Трудові відносини у фермерському господарстві базуються на основі праці його членів. У разі виробничої потреби фермерське господарство має право залучати до роботи в ньому інших громадян за трудовим договором (контрактом).

2. Трудові відносини членів фермерського господарства регулюються Статутом, а осіб, залучених до роботи за трудовим договором (контрактом), - законодавством України про працю. 3. З особами, залученими до роботи у фермерському господарстві, укладається трудовий договір (контракт) у письмовій формі, в якому визначаються строк договору, умови праці і відпочинку (тривалість робочого дня, вихідні дні, щорічна оплачувана відпустка, форми оплати праці та її розміри, харчування тощо). 4. Видача трудових книжок членам фермерського господарства і громадянам, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), та їх ведення здійснюються відповідно до законодавства України про працю. Розмір оплати праці і тривалість щорічної відпустки осіб, які працюють у фермерському господарстві за трудовим договором (контрактом), не повинні бути меншими за встановлений державою розмір мінімальної заробітної плати і передбачену законом тривалість щорічної відпустки. 5. Голова фермерського господарства створює безпечні умови праці для членів господарства і громадян, які уклали трудовий договір (контракт), забезпечує дотримання вимог техніки безпеки, виробничої гігієни та санітарії, пожежної безпеки.

Стаття 34. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування і пенсійне забезпечення 1. Члени фермерського господарства і особи, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню і пенсійному забезпеченню в порядку, встановленому законом. 2. Фермерське господарство у встановленому законом порядку реєструється як платник внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в органах Пенсійного фонду України і Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

3. Час роботи у фермерському господарстві членів господарства та осіб, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), зараховується до загального і безперервного стажу роботи на підставі записів у трудовій книжці і документів, що підтверджують сплату внесків на соціальне страхування. 4. Членам фермерського господарства та особам, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), призначені пенсії виплачуються у повному розмірі без урахування одержуваного заробітку (доходу). 5. Фермерське господарство відповідно до чинного законодавства несе матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну його членам і особам, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ними своїх трудових обов'язків.
<< | >>
Источник: Погорелая Ольга Станиславовна. Шпаргалка по аграрному праву Украины. 2011

Еще по теме 83.Т рудові відносини у фермерському господарстві. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування і пенсійне забезпечення членів фермерського господарства та осіб, які працюють у фермерських господарствах за трудовим договором.:

 1. 83.Т рудові відносини у фермерському господарстві. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування і пенсійне забезпечення членів фермерського господарства та осіб, які працюють у фермерських господарствах за трудовим договором.
 2. 96. Зайнятість членів особистих селянських господарств. Соціальне страхування та пенсійне забезпечення членів особистих селянських господарств.
 3. 81Характеристика державного страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та виплатами, зумовленими народженням та похованням.
 4. 3. Предмет трудового права.
 5. 5. Предмет і система трудового права як науки.
 6. Типи соціально-трудових відносин
 7. Зміст, принципи і організація соціального партнерства в умовах ринкових відносин.
 8. Рівні колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин.
 9. Сутність та особливості комунального господарства
 10. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 08.07.2010 № 2456-17 (Набрання чинності відбудеться 01.01.2011) (Витяг)
 11. Наказ Державного казначейства України № 205 ПОРЯДОК казначейського обслуговування місцевих бюджетів від № 205
 12. Реформування законодавства. Розвиток галузей права
 13. Проблеми соціально-економічного розвитку України в умовах переходу до ринкових відносин.
 14. Питання 1. Мета, завдання та джерела ревізії розрахунків з оплати праці та соціальними фондами
 15. Питання 2. Методика перевірки операцій з нарахування та виплати заробітної плати
 16. Питання 2. Перевірка повноти та правильності формування доходів
 17. СУБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ: КРИТИЧНА ОЦІНКА ДІЮЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА
- Авторское право России - Аграрное право России - Адвокатура - Административное право России - Административный процесс России - Арбитражный процесс России - Банковское право России - Вещное право России - Гражданский процесс России - Гражданское право России - Договорное право России - Европейское право - Жилищное право России - Земельное право России - Избирательное право России - Инвестиционное право России - Информационное право России - Исполнительное производство России - История государства и права России - Конкурсное право России - Конституционное право России - Корпоративное право России - Медицинское право России - Международное право - Муниципальное право России - Нотариат РФ - Парламентское право России - Право собственности России - Право социального обеспечения России - Правоведение, основы права - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор России - Семейное право России - Социальное право России - Страховое право России - Судебная экспертиза - Таможенное право России - Трудовое право России - Уголовно-исполнительное право России - Уголовное право России - Уголовный процесс России - Финансовое право России - Экологическое право России - Ювенальное право России -