<<
>>

Повна матеріальна відповідальність

Працівник, який завдав матеріальної шкоди підприємству, організації,

установі, несе матеріальну відповідальність незалежно від того, чи був він

притягнутий до дисциплінарної відповідальності за діяння, що ними

спричинено цю шкоду.

Підставою для застосування матеріальної

відповідальності до працівника є наявність матеріальної шкоди, спричиненої

втратою, пошкодженням, знищенням майна підприємства, установи, організації

внаслідок протиправних діянь працівника, з яким укладено трудовий договір.

Чинне законодавство встановлює два види матеріальної відповідальності:

обмежену, яка не перевищує середнього заробітку працівника, і повну.

Остання настає в таких випадках: письмового договору про взяття на себе

працівником повної матеріальної відповідальності коли майно та інші

цінності були одержані працівником під звіт за разовою довіреністю або за

іншими разовими документами (отримання працівником майна в такий спосіб

можливе лише за наявності згоди працівника); якщо шкоди завдано діями

працівника, які мають ознаки злочину; якщо шкоди завдано працівником, який

був у нетверезому стані. коли шкоди завдано недостачею, умисним знищенням

або умисним зіпсуттям матеріалів. якщо на працівника законодавством

покладено повну матеріальну відповідальність; у разі завдання шкоди не під

час виконання трудових обов'язків; якщо службова особа є винною в

незаконному звільненні або переведенні працівника на іншу роботу. Шкода,

розмір якої перевищує середній заробіток працівника, може бути відшкодована

працівником добровільно, а в разі відмови відшкодувати заподіяну шкоду

питання відшкодування вирішується судом, який, до речі, також розглядає

трудові спори.

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Повна матеріальна відповідальність:

 1. Повна матеріальна відповідальність
 2. 50. Матеріальна відповідальність робітників аграрних підприємств.
 3. § 3. Суспільне небезпечні наслідки: поняття, види,значення
 4. 3. Корисливі злочини проти власності, не пов'язані з обертанням чужого майна на свою користь або користь інших осіб
 5. Зайняття забороненими видами господарської діяльності
 6. 3. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами чи радіоактивними матеріалами
 7. 2. Види злочинів у сфері службової діяльності Зловживання владою або службовим становищем
 8. ТЕМА 7. ПРАВО ВЛАСНОСТІ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ Поняття і зміст права власності. Римські юристи оперували двома поняттями для визначення права власності. Поняття «dominium» охоплювало не тільки майно, але й владу домовладики над своїми підвладними. Поняття «proprietas» визначало приналежність речі певній особі. Класична юриспруденція визначала власність як повну владу над речами. Зокрема, власник земельної ділянки мав право на усе, що знаходилося над і під ділянкою. Зміст права власності розкривається ч
 9. ШЛЯХИ ОНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
 10. Економічна сутність власного капіталу підприємства
 11. Стаття 96-2. Випадки застосування спеціальної конфіскації
 12. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 21.06.2001 № 2542-III (Витяг) НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИТРАТИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
 13. ЗАГАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ
 14. 24. Критичність філософії постмодернізму.
 15. 26. Культурно-світоглядні засади осмислення сучасної екологічної ситуації.
 16. Виняток із принципу незворотності: від зародження до темпоральної дії
 17. Причиновий зв’язок та злочинна бездіяльність
 18. Загальносоціальне запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній у ході виконання покарання у виді позбавлення волі
 19. 3.1. Механізм реалізації трудових прав та законних інтересів працівників
 20. Висновки
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -