<<
>>

Юридична відповідальність та її види

Юридична відповідальність поділяється на перспективну (позитивну) і

ретроспективну (негативну). Позитивна юридична відповідальність — сумлінне

виконання своїх обов'язків перед громадянським суспільством, правовою

державою, колективом людей та окремою особою.

Ретроспективна юридична

відповідальність — специфічні правовідносини між державою і правопорушником

внаслідок державно-правового примусу, що характеризуються засудженням

суб'єкта правопорушення, покладанням на обов'язку витерпіти несприятливі

наслідки за скоєне правопорушення. Принципи юридичної відповідальності:

відповідальність винної особи за діяння, а не за виявлення наміру;

законність, невідворотність, доцільність і справедливість покладення

юридичної відповідальності; гуманність і своєчасність юридичної

відповідальності та ін. Мета юридичної відповідальності — вияв її

соціальної необхідності та ефективності. Розрізняють такі види мети

юридичної відповідальності: покарання правопорушника; вплив на свідомість

правопорушника; моральну перебудову особи; формування у людини, яка

порушила норми права, настанови на правомірну поведінку надалі; виховний

вплив на інших людей з метою попередження правопорушень з їхнього боку.

Функції юридичної відповідальності — головні напрямки юридичного впливу як

на правопорушника, так і на інших осіб, з метою захисту правопорядку і

виховання суб'єктів права, які скоїли чи можуть скоїти правопорушення,

Розрізняють такі види функцій попереджувальну; виховну; каральну;

компенсаційну; інформаційну та ін. Поширеною є класифікація ретроспективної

юридичної відповідальності залежно від галузевої належності правової,

норми, що порушена. На цій підставі розрізняють: Кримінальна

відповідальність — що полягає в застосуванні заходів кримінального

покарання до фізичних осіб, винних у скоєнні злочину. Адміністративна

відповідальність, під якою розуміють покладення на порушників

загальнообов'язкових правил адміністративних стягнень, цивільно-правова

відповідальність — відповідальність фізичної чи юридичної особи за

порушення договірних зобов'язань, заподіяння позадоговірної майнової шкоди;

Дисциплінарна відповідальність — різновидність відповідальності працівника

за порушення трудової дисципліни з застосуванням до нього догани та

звільнення; Матеріальна відповідальність розглядається за матеріальну

шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення

покладених на нього трудових обов'язків. Як самостійний вид ретроспективної

юридичної відповідальності в теорії права розглядають скасування актів, які

суперечать чинному законодавству полягає в тому, що компетентний орган чи

службова особа застосовує правовідновлювальну санкцію, скасовуючи незаконно

прийнятий акт.

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Юридична відповідальність та її види:

 1. Юридична відповідальність та її види
 2. Адміністративна відповідальність
 3. Кримінальна відповідальність
 4. 50. Матеріальна відповідальність робітників аграрних підприємств.
 5. 51.Майнова відповідальність за аграрні правопорушення.
 6. 37_Відповідальність за екологічні правопорушення.
 7. 14. Права, обов’язки та відповідальність суб’єктів інвестиційної діяльності.
 8. 4. Закон про кримінальну відповідальність та її підстава.
 9. § 3. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність
 10. § 1. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
 11. § 2. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі
 12. 19. Кримінальна відповідальність за знищення чи пошкодження майна.
 13. § 44. Юридична відповідальність та її види.
 14. А. Принцип персональної відповідальності у федеральних судах і судах штату1. Персональна відповідальність у судах штату
 15. ТЕМА 16. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА,ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -