<<
>>

№ 5. Види юридичних осіб.

1. У залежності від форми власності: - приватні (індивідуальні, сімейні і приватні); - колективні (господарчі товариства, кооперативи); - державні (за законом можуть бути загальнодержавні і комунальні).

2. У залежності про мету діяльності:- комерційні (основна мета - одержання прибутку); - некомерційні (одержання прибутку не основна мета діяльності).

3. У зале-жності від того яке право на майно має юридична особа:

- юридичні особи, майно яких належить на праві власності (суспільні і релігійні організації, господарчі товариства);

- юридичні особи майно яких належить на праві повного господарського ведення (державні, приватні підприємства). При праві повного господарчого відання юридична особа володіє, користується і розпоряджається приналежним йому майном, однак власник:

а) створює дану юридичну особу;

б) визначає його цілі і задачі;

в) здійснює контроль за діяльністю юридичної особи не втручаючи в його господарські функції;

г) вирішує питання про ліквідацію юридичної особи.

- юридичні особи майно яких належить на праві оперативного управління (бюджетні установи). При праві оперативного управління юридична особа володіє, користується і розпоряджається приналежним йому майном, однак власник:

а) вирішує питання про створення

таких юридичних осіб; б) має право перерозподілу їхнього майна. По боргах такої юридичної особи стягнення може бути накладено тільки на кошти і не може бути накладене на майно, якщо в такої юридичної особи не досить коштів для погашення зобов'язань, то держава несе додаткову (субсидіарну) відповідальність.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Цивільне право України. 2010

Еще по теме № 5. Види юридичних осіб.:

 1. § 1. Поняття та види сімейних правовідносин
 2. 1. Поняття і види злочинів у сфері господарської діяльності
 3. 2. Види злочинів у сфері службової діяльності Зловживання владою або службовим становищем
 4. В. М. Іванов, О. В. Іванова. Юридична конфліктологія : Навч. посіб. для студ. вищ.навч. закл. / В. М. Іванов, О. В. Іванова. — К. : МАУП,2004. —224 с.: іл, 2004
 5. 2.1. Поняття юридичного конфлікту
 6. 4.2. Способи розв'язанняюридичних конфліктів
 7. ТЕМА 16. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА,ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 8. § 1. Центральне державне управління Російською імперією
 9. 1. ПЕРЕДУМОВИ УТВОРЕННЯ І ЮРИДИЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ СРСР
 10. Право на українських землях у складі Російської імперії
 11. Розділ 7 РОСІЙСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ПЕРЕГОВОРИ TA ЇХНЯ РОЛЬ У ДОЛІ УКРАЇНИ
 12. 3.3. Поняття і види юридичних осіб (universitates)
 13. Причиновий зв’язок у законодавчій характеристиці окремих видів злочинів
 14. 3.1 Цивільний позов як спосіб відшкодування потерпілому шкоди, завданої кримінальним правопорушенням
 15. Кримінальна процесуальна реституція як спосіб відшкодування потерпілому шкоди, завданої кримінальним правопорушенням