<<
>>

Поняття та ознаки юридичних осіб

Юридичними особами визнаються організації, які мають відокремлене майно,

можуть набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов'язки,

бути позивачем і відповідачем у судових органах.

Правовими ознаками

юридичної особи є: організаційна єдність; наявність відокремленого майна;

можливість виступати в цивільному обороті від власного імені; здатність

самостійно нести майнову відповідальність. Юридична особа повинна мати:

свій статут; правоздатність; назву; органи; місцезнаходження (філіали,

представництва). Юридичні особи наділені цивільною право-суб'єктністю,

тобто цивільною правоздатністю та цивільною дієздатністю, які виникають

водночас із моменту їх державної реєстрації. Цивільна правоздатність

юридичної особи визначається характером і змістом діяльності юридичної

особи, що передбачена статутом організації. Цивільна дієздатність

здійснюється відповідними органами юридичної особи, які можуть бути як

єдиноначальними, так і колегіальними (чи в поєднанні між собою). Для

юридичної особи правосуб'єктність виникає: з моменту затвердження статуту

або положення; з моменту видання компетентним органом постанови про

утворення організації; з моменту реєстрації статуту, якщо він підлягає

реєстрації. Залежно від характеру власності розрізняють такі види юридичних

осіб: державні; колективні; орендні; акціонерні; спільні, за участю

закордонних суб'єктів; приватні; сімейні; релігійні та ін. Крім того, за

характером діяльності юридичні особи поділяються на: підприємства, що

виробляють продукцію; установи, котрі надають послуги населенню; колгоспи —

колективні виробничі сільськогосподарські підприємства; комерційні та інші

організації (торгівлі, харчування, будівництва і т. д.). Юридична особа

утворюється і припиняється в порядку, визначеному чинним законодавством.

Правосуб'єктність юридичної особи припиняється: з моменту її ліквідації; з

моменту реорганізації (злиття, поділу, приєднання).

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Поняття та ознаки юридичних осіб:

 1. § 1. Поняття та види сімейних правовідносин
 2. 41. Поняття та ознаки юридичної особи.
 3. 4.2. Способи розв'язанняюридичних конфліктів
 4. № 60. Поняття та ознаки юридичної особи.
 5.               Поняття, ознаки та зміст зобов’язання.
 6. 1.1. Стан наукової розробки досліджуваної проблеми у вітчизняній та зарубіжній юридичній літературі
 7. 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура
 8. 2.1. Поняття міждержавної правової системи
 9. ТЕМА і. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВИ
 10. ТЕМА 4. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ СУЧАСНИХ ДЕРЖАВ
 11. ТЕМА 16. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА,ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -