<<
>>

№ 27. Порядок створення юридичних осіб.

Чинним законодавством передбачена обов'язкова державна реєстрація всіх юридичних осіб, тому придбання прав юридичної особи закон зв'язує з моментом реєстрації у встановленому порядку.

Відмовлення в реєстрації може бути оскаржено у суді. Ініціаторами створення юридичної особи відповідно до законодавства можуть бути як організації, так і окремі громадяни, що є власниками чи уповноважені власником розпоряджатися майном, на базі якого створюється юридична особа. Способи виникнення юридичних осіб: 1. Розпорядницький. Ініціатива на створення юридичної особи виходить з вищого органа; такі юридичні особи виникають у силу розпорядницького акта компетентного органа; 2. Дозвільний. Ініціатива йде від установ, при цьому державні органи, що реєструють статут даної юридичної особи, перевіряють законність і доцільність створення даної юридичної особи, при цьому державний орган може відмовити; 3. Нормативно-явочний (договірний). З ініціативи його засновників, при цьому державний орган, що реєструє Статут даної юридичної особи перевіряє тільки законність його створення, і не може відмовити по мотивах недоцільності. Більшість юридичних осіб створюється нормативно-явочним порядком, при цьому діє Положення “Про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності”. Для реєстрації юрид. особи необхідні наступні документи: 1. Установчі документи (Устав і установчий договір, Устав); 2. Реєстраційна картка, яка є заявою про реєстрацію; 3. Документ про сплату державного збору за реєстрацію; 4. Документ, що стверджує внесення грошової суми як статутний фонд; 5. Рішення антимонопольного комітету про згоду на створення даного юр. особи. Вимагати інші документи заборонено. Державна реєстрація юридичної особи здійснюється у виконкомі за місцем перебування юридичної особи. Реєстрація повинна бути зроблена протягом 5 днів із дня дати надходження всіх документів. Після закінчення цього терміну державний орган зобов'язаний видати свідоцтво про державну реєстрацію. Юридична особа вноситься до державного реєстру і здобуває правоздатність і дієздатність.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Цивільне право України. 2010

Еще по теме № 27. Порядок створення юридичних осіб.:

 1. 71. Порядок створення сільськогосподарського кооперативу та його державна реєстрація. Статут кооперативу.
 2. § 2. Умови, порядок та правові наслідки усиновлення
 3. 12. Суть, мета, порядок організації адміністративно-юрисдикційної діяльності.
 4. 2.3.2. Загальні умови створення товарної біржі
 5. 2.1. Поняття юридичного конфлікту
 6. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб
 7. Юридична особа
 8. Класифікація юридичних осіб у зарубіжних правових системах
 9. № 27. Порядок створення юридичних осіб.
 10. 1.1. Стан наукової розробки досліджуваної проблеми у вітчизняній та зарубіжній юридичній літературі
 11. 3.1. Основні юридичні ознаки сучасної правової системи України
 12. ТЕМА 16. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА,ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 13. 1. Створення і функціонування товариств власників житла
 14. Наказ Державного казначейства України № 205 ПОРЯДОК казначейського обслуговування місцевих бюджетів від № 205
 15. Стаття 157. Порядок відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам
 16. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНИХ (ВІЛЬНИХ) ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН
 17. ЗАКОН УКРАЇНИ Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження
 18. Підстави юридичної відповідальності за порушення законодавства у сфері екологічної безпеки.
 19. Реорганізація товариств з обмеженою відповідальністю: юридичні ризики
 20. 1.2 Адміністративно-правові аспекти юридичної природи та принципи функціонування системи електронних закупівель