<<
>>

№ 26. Розмір цивільно-правової відповідальності.

Цивільно правова відповідальність може бути повна, об-межена і підвищена. За загальним правилом, цивільне законодавство передбачає обов'язок боржника (заподіювана) перед креди-тором (потерпілим) відшкодувати збитки у повному обсязі.

Це стосується як витрат, що зроблені кредитором, втрати або пошко-дження його майна, так і не одержаних кредитором доходів, які він одержав би, якби зобов'язання було виконане боржником. Шкода, заподіяна особі або майну громадянина, а також шкода, заподіяна організації, підлягає відшкодуванню особою, яка заподі-яла шкоду, у повному обсязі, за винятком випадків, передбачених законодавством. Відповідальність у цих випадках вважається повною. По окремих видах зобов'язань законодавством може бути встановлена обмежена відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань (капітальне будівництво, перевезення, проектні роботи, постачання газом...). Це означає, що за порушення обов'язку сплачується лише неустойка, а збитки не відшкодовуються, або хоч і відшкодовуються, але не в повному обсязі. Також законом чи іншими правовими актами може встановлюватися підвищена відповідальність за порушення цивільних прав та обов'язків (розмір відшкодування більше вартості майна).

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Цивільне право України. 2010

Еще по теме № 26. Розмір цивільно-правової відповідальності.:

 1. Поняття та джерела цивільного права
 2. 22. Види цивільно-правової відповідальності.
 3. 47_Відповідальність за порушення законодавства про охорону, використання і відтворення тваринного світу.
 4. 66_Відповідальність за порушення водного законодавства.
 5. 71_Відповідальність за порушення законодавства про надра.
 6. 91_Види відповідальності за порушення лісового законодавства.
 7. Тема 13. Санкції цивільного процесуального права
 8. § 2. Суб'єкти цивільного позову в кримінальному процесі
 9. § 3. Предмет, підстави і доказування цивільного позову в кримінальній справі
 10. 4.5. Судовий розглядцивільно правових і господарських конфліктів
 11. № 26. Розмір цивільно-правової відповідальності.
 12. № 40. Випадки зменшення розміру цивільно-правової відповідальності.
 13. № 104. Поняття та форми вини в цивільному праві.
 14. ТЕМА 16. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА,ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 15. Права учасників товариства з обмеженою відповідальністю