<<
>>

§ 63. Поняття адміністративної відповідальності ( АВ). ЇЇ відмінність від інших видів відповідальності.

АВ- це специфічне реагування держави на адм. правопорушення, що полягає в застосуванні уповноваженим органом або посадовою особою передбаченого законом стягнення до суб'єкта правопорушення.

Хар-ся 2 видами ознак:

1.Основні,властиві юр. відповідальності в цілому.

2. Похідні, що відмежовують АВ від інших видів юр. відпов.

Основні ознаки АВ:

1.Засіб охорони встановленого державою правопорядку.

2. Нормативно визначена і полягає в застосуванні санкцій правових норм.

3. Є наслідком винного антигромадського діяння.

4. Супроводжуються державним і громадським осудом правопорушника і вчиненого ним діяння.

5. Пов'язана з примусом, з негативними для правопорушника наслідками.

6. Реалізується у відповідних процесуальних формах.

Підстава АВ - протиправна, винна дія, або бездіяльність, що порушує встановлене АП нормою правило, але за своїм характером і наслідками не тягне кримін. В.

Похідні ознаки АВ:

1. ЇЇ підставою є не тільки АП, а й порушення норм інших галузей права.

2. Вона полягає в застосуванні до винних А стягнень.

3.Право притягання до АВ надано багатьом держ. органам та їх посадовим особам.

4. Особливий порядок притягнення до АВ(складання протоколу, збір і оцінка доказів…).

5.АВ урегульована нормами АП(Кодекс У про АП і…)

6.Право встановлення АВ має досить широке коло суб'єктів(ВР, Президент, КМ, Міністерства…)

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Адміністративне право України. 2000

Еще по теме § 63. Поняття адміністративної відповідальності ( АВ). ЇЇ відмінність від інших видів відповідальності.:

 1. 105. Поняття і види відповідальності за порушення митних правил.
 2. § 63. Поняття адміністративної відповідальності ( АВ). ЇЇ відмінність від інших видів відповідальності.
 3. 15. Адміністративно – правові режими.
 4. ТЕМА 11. ПРАВОТВОРЧІСТЬ. ЗОВНІШНІ ФОРМИ (ДЖЕРЕЛА) ПРАВА
 5. АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА:
 6. Підстави юридичної відповідальності за порушення законодавства у сфері екологічної безпеки.
 7. Правила обігу зброї як об’єкт адміністративного проступку
 8. Інтенсивність адміністративно-правового регулювання у сфері обігу зброї
 9. Кваліфікація порушень правил обігу зброї за ознаками об’єктивної сторони адміністративного проступку
 10. Суб’єктивні елементи складів адміністративних правопорушень у сфері обігу зброї
 11. 1.2 Адміністративно-правові аспекти юридичної природи та принципи функціонування системи електронних закупівель
 12. Сутність і місце перегляду судових рішень адміністративних судів України як конституційної гарантії судового захисту