<<
>>

76.Земельні правопорушення, як підстави адміністративної відповідальності.

Адміністративна відповідальність- це такий вид юридичної відповідальності, яка настає за адміністративні правопорушення, пердбачені Кодексом про адміністративні правопорушення та іншими нормативними актами.

За адміністративні правопорушення можуть застосовуватись такі види адміністративних стягнень:

офіційне попередження, яке фіксується установленим способом або виноситься в письмовій формі;

штраф-грошове стягнення, яке накладається на порушників за адміністративне правопорушення ;

оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об"єктом адміністративного правопорушення;

конфіскація предмета, який належав власнику і став знаряддям вчинення або безпросереднім об"єктом адміністративного правопорушення-полягає в примусовій безоплатній передачі цього предмета у власність держави;

позбавлення спеціального права;

виправні роботи( на строк до 2 міс.за місцем постійної роботи особи і з відрахуванням 20% заробітку в доход держави);

адміністративний арешт- до 15 діб у виняткових випадках за окремі види правопорушень.

Кодексом України про адміністративні правопорушення органам Державного комітету України по земельних ресурсах надано право розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 53, 53-2, 55, 56 вказаного Кодексу.

За порушення санітарних правил охорони земель справи розглядають органи державного санітарного нагляду.

Оформлення документів (вказівок і протоколів) при виявленні порушень земельного законодавства проводиться спеціалістами центрального апарату Держкомзему та його органів на місцях, на яких згідно з посадою покладено здійснення державного контролю за використанням та охороною земель і які є державними інспекторами по використанню та охороні земель.

При виявлення земельних ділянок, які використовуються не за цільовим призначенням, нераціонально або способами, що призводять до зниження родючості грунтів та забруднення, державний інспектор по використанню та охороні земель відповідно до статті 29 Земельного кодексу України виносить вказівку з встановленням місячного терміну для усунення порушень, про що складається відповідний документ. У випадку неусунення порушень у вказаний термін службова особа складає протокол про порушення земельного законодавства

При виявлення інших порушень, які вказані в статті 115 (укладенні угод, зазначених у статті 114 Земельного Кодексу; самовільне зайняттіяземельних ділянок;

псуваннія сільськогосподарських та інших земель, забруднення їх хімічними та радіоактивними речовинами, виробничими відходами і стічними водами;

розміщення, проектування, будівництво, введення в дію об'єктів, що негативно впливають на стан земель; невиконання вимог природоохоронного режиму використання земель) Земельного кодексу України протокол може бути складений і без попередження.

Протокол про порушення земельного законодавства складається у трьох примірниках, з яких перший примірник в триденний термін передається службовій особі, уповноваженій розглядати справи про правопорушення земельного законодавства, другий примірник вручається порушнику земельного законодавства, третій примірник залишається у службової особи, яка склала протокол.

Справи про порушення земельного законодавства передбачені статтями 52, 53, 53-1, 53-2, 54, 55, 56 та 188-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення розглядають відповідно посадові особи органів Держкомзему в п'ятнадцятиденний строк з дня одержання протоколу про адміністративне правопорушення від особи, яка склала протокол.

Розглянувши справу про порушення земельного законодавства, службова особа, керуючись статтями 22, 23, 24, 25, 26, 27, 36, 284 Кодексу України про адміністративніправопорушення , виносить одну із постанов:

1) про накладення адміністративного стягнення;

2) про закриття справи.

<< | >>
Источник: Учебники-Бесплатно.РФ. Шпаргалка по земельному праву Украины. 2011. 2011

Еще по теме 76.Земельні правопорушення, як підстави адміністративної відповідальності.:

 1. 76.Земельні правопорушення, як підстави адміністративної відповідальності.
 2. 77.Земельні правопорушення, як підстави кримінальної відповідальності.
 3. 2. Місце нотаріату в системі правоохоронних органів
 4. 39. Види адміністративно-запобіжних заходів, які застосовуються міліцією, підстави та порядок їх застосування.
 5. § 1. Теорія права і держави в системі юридичних наук.
 6. 3.2. Екологічні (еколого правові) конфлікти
 7. ТЕМА 16. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА,ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 8. Стаття 156. Підстави відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам
 9. Риси права
 10. Реформування законодавства. Розвиток галузей права
 11. Підстави юридичної відповідальності за порушення законодавства у сфері екологічної безпеки.
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ