<<
>>

22. Види цивільно-правової відповідальності.

Цивільно-правова відповідальність - це передбачений законом чи договором примусовий захід майнового характеру, який застосовується за невиконання чи неналежне виконання зобов'язання, з метою відновлення порушеного становища і задоволення інтересів потерпілого за рахунок правопорушника.

Види цивільно-правової відповідальності: договірна (настає в зв'язку з заподіянням збитку, викликаного невиконанням зобов'язання, що існує між кредитором і боржником) позадоговірна (настає в результаті заподіяння збитку , що не є наслідком невиконання зобов'язання, що існує між кредитором і боржником); часткова і солідарна (при множинності боржників у зобов'язанні); субсидіарна (додаткова); змішана (при невиконанні або неналежному виконанні зобов'язання з вини обох сторін). Договірна відповідальність настає у вигляді санкцій за порушення договору (коли боржник вчасно не передає речі, не виконує роботу або виконує її неналежним чином, то він повинен відшкодувати кредиторові збитки, заподіяні таким невиконанням). На відміну від договірної недоговірна відповідальність має місце, коли відповідна санкція застосовується до правопорушника, який не перебуває у договірних відносинах з потерпілим (у разі заподіяння каліцтва або іншого ушкодження здоров'я юридична чи фізична особа, відповідальні за шкоду, зобов'язані відшкодувати потерпілому заробіток, виплатити одноразову допомогу і т. ін.). Юридичне значення розмежування договірної і недоговірної відповідальності полягає в тому, що форми та розмір недоговірної відповідальності встановлюються тільки законом, а форми і розмір договірної відповідальності визначаються як законом, так і договором.
<< | >>
Источник: Учебники-Бесплатно.РФ. Шпаргалки по гражданскому праву (на украинском языке). 2011

Еще по теме 22. Види цивільно-правової відповідальності.:

 1. Юридична відповідальність та її види
 2. 22. Види цивільно-правової відповідальності.
 3. 75. Земельні правопорушення, як підстави цивільної відповідальності.
 4. 91_Види відповідальності за порушення лісового законодавства.
 5. Тема 13. Санкції цивільного процесуального права
 6. § 3. Предмет, підстави і доказування цивільного позову в кримінальній справі
 7. 3.6. Конфлікти в цивільно правовій та господарсько правовій сферах
 8. 4.5. Судовий розглядцивільно правових і господарських конфліктів
 9. № 26. Розмір цивільно-правової відповідальності.
 10. № 40. Випадки зменшення розміру цивільно-правової відповідальності.
 11. № 90. Види цивільно-правової відповідальності.
 12. № 110. Умови цивільно-правової відповідальності.
 13. А. Принцип персональної відповідальності у федеральних судах і судах штату1. Персональна відповідальність у судах штату