<<
>>

Майновий характер мір житлово-правової відповідальності

Характерна риса цього елементу правового регулювання полягає в тому, що міри відповідальності не роблять безпосереднього впливу на особистість правопорушника (наприклад, як це відбувається у кримінальному, адміністративному праві).

Житлово-правова відповідальність є майновою. Вплив на правопорушника здійснюється шляхом обмеження майнових інтересів особи. Наприклад, несплата протягом певного часу наймачем по договору комерційного найму житлового приміщення може призвести до розірвання цього договору.

Особливість і в межах відповідальності. Відповідальність у житловому праві заснована на принципі повного відшкодування шкоди (збитків). Наприклад, при вилученні земельної ділянки власнику житлового будинку відшкодовується його вартість.

Характерною рисою цього елемента є і те, що відповідальність заснована на презумпції винності. Тобто особа, що порушила житлове право іншого, повинна доказати свою невинність. У протилежному випадку вона визнається винною.

Міри захисту порушених житлових прав носять відновлюваний характер. Тобто вони спрямовані на відновлення майново-правового або особисто-правового положення (стану), що існувало до факту порушення відповідного особистого чи майнового права. Наглядно це виявляється у випадку пошкодження житла. Наприклад, при «затопленні» квартири винний повинен відшкодувати збитки у повному обсязі.

<< | >>
Источник: Мічурін Є.О та ін.. Житлове право України. 2004

Еще по теме Майновий характер мір житлово-правової відповідальності:

 1. § 4. Недійсність шлюбу
 2. § 3. Особливості провадження досудового і судового слідства у справах про злочини неповнолітніх
 3. 2. Корисливі злочини, пов'язані з незаконним обертанням чужого майна на користь винного або інших осіб
 4. 3.6. Конфлікти в цивільно правовій та господарсько правовій сферах
 5. Зобов’язання за квазідоговорами.
 6. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 7. Вступ
 8. §2. Предмет і метод житлового права
 9. Майновий характер мір житлово-правової відповідальності
 10. 6. Зміст житлових правовідносин, що виникають із договору приватного найму
 11. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 08.07.2010 № 2456-17 (Набрання чинності відбудеться 01.01.2011) (Витяг)