Мічурін Є.О та ін.. Житлове право України. 2004

|
Глава І. Загальні положення житлового права України
§6. Житлове право як галузь законодавства, навчальна дисципліна та наука
Глава II. Засоби здійснення права на житло
§3. Договір міни житла
§4. Договір довічного утримання
§6. Спадкування житла
Розділ 3. Здійснення права на житло шляхом отримання його у користування
Підрозіл 1. Сплатне користування житлом
§3. Соціальний найм житла
§ 5. Особливості договору найму житла у гуртожитках
Підрозділ 2. Безоплатне користування житлом
Підрозділ 3. Інші підстави користування житлом

Книги и учебники по дисциплине Житлове право України: