<<
>>

§5. Договір ренти житла

Проблема придбання житла у власність громадянами є сьогодні досить гострою та актуальною. Як вже відмічалося, будівництво житла зараз ведеться повільними темпами, існуючий житловий фонд застаріває, що вказує на його скорочення в майбутньому при існуючій ситуації. Враховуючи високу вартість житла та невеликі прибутки населення при потребі у власному житлі, перспективними є такі відносини, при яких право власності на житло виникає у осіб раніше моменту повної його оплати. Серед таких договорів найменше дослідженим у вітчизняній юридичній літературі є договір ренти, що все ще не знайшов відображення в чинному законодавстві та передбачений лише розділом 55 проекту ЦК України.

<< | >>
Источник: Мічурін Є.О та ін.. Житлове право України. 2004

Еще по теме §5. Договір ренти житла:

 1. Особливості післявоєнної відбудови та стабілізації. Країни Західної Європи та Північної Америки у другій половині XX ст.
 2. Зміст
 3. Розділ 2. Здійснення права на житло шляхом переходу його у власність
 4. 1. Поняття та юридична характеристика договору
 5. §5. Договір ренти житла
 6. 1. Поняття та загальна характеристика договору ренти житла
 7. 2. Істотні умови договору ренти житла
 8. 3. Форма договору ренти житла
 9. 4. Сторони договору ренти житла. Права та обов'язки сторін
 10. 5. Припинення договору ренти житла
 11. Література
 12. 3.1. Оренда на поміщицьких землях
 13. 4.3. Залучення робочої сили