<<
>>

4. Форма договору міни житла. Припинення договору міни житла

На договір міни житла розповсюджуються правила про форму, що є характерними для будь-якого договору на відчуження житла. Тобто необхідною є письмова нотаріальна форма договору з подальшою державною реєстрацією.

Більш детально ця форма договору вже була розглянута в підрозділі «Купівля-продаж» тому в цьому підрозділі повторюватись не будемо. Зазначимо лише, що коли об'єкти житлового фонду, що обмінюються, знаходяться в різних населених пунктах, нотаріальне посвідчення договору може бути здійснено в будь-якому з них на вибір сторін.

На думку С.П. Грішаєва, виникнення права власності за договором міни житла у кожного з набувачів необхідно віднести до того моменту, коли він здійснить державну реєстрацію. Така конструкція, на наш погляд, є цілком виправданою. Щодо діючого та перспективного законодавства, то ст. 128 ЦК УРСР та 4 ст. 763 проекту ЦК України передбачає, що право власності у сторін договору міни виникає водночас після виконання зобов'язань з переданням майна обома сторонами, якщо інше не передбачене законом, іншими правовими актами або договором.

Виконання всіх обов'язків за договором міни кожною з зобов'язаних сторін є необхідною і достатньою підставою для припинення договору. При цьому кожна із сторін стає власником того майна, що перейшло до неї від іншої сторони. Крім того, у кожного з відчужувачів за договором міни припиняється право власності на майно, що передано ним іншій стороні. При цьому вносяться відповідні зміни у реєстр власників житла.

З моменту належного виконання договору міни кожною з сторін припиняються зобов'язання сторін та договір як документ стає правовстановлюючим документом, що підтверджує право власності на житло. Цей договір є основним документом, що може згодом стати підставою для укладення інших правочинів з житлом та має правовстанов-лююче значення.

<< | >>
Источник: Мічурін Є.О та ін.. Житлове право України. 2004

Еще по теме 4. Форма договору міни житла. Припинення договору міни житла:

 1. Если соглашение достигнуто в форме договора, то такой договор является оспоримой сделкой.
 2. 3. Общие вопросы договора страхования Форма договора страхования
 3. | 26.1 Содержание и форма договора
 4. 2.2. Форма договора
 5. Часть II. Типовые формы договоров
 6. 554. В каких случаях требования ст. 887 ГК о форме договора хранения будут считаться соблюденными?
 7. 669. Предъявляет ли арбитражная практика какие-либо дополнительные к нормативным требования к форме договора доверительного управления имуществом?
 8. Статья 493. Форма договора розничной купли-продажи
 9. Статья 550. Форма договора продажи недвижимости
 10. Статья 633. Форма договора аренды транспортного средства с экипажем
 11. Статья 674. Форма договора найма жилого помещения
 12. Статья 808. Форма договора займа
 13. Статья 836. Форма договора банковского вклада
 14. Статья887. Форма договора хранения
 15. Статья 940. Форма договора страхования
 16. Статья 434. Форма договора