<<
>>

Ціль договору позички житла

- забезпечити надання жилої площі в тимчасове безоплатне користування.

Суб'єкти договору безоплатного користування - по-зичкодавець і позичкоодержувач.

Позичкодавець - це особа, що надає житло у користування.

Ним виступає власник житлового помешкання або особа, уповноважена законом чи власником на це. Так, наприклад, ст. 98 ЖК України передбачає, що наймачі жилого приміщення і проживаючі разом з ним члени їх сімей можуть по взаємній згоді укладати договір позички житла.

Громадянин, що бере участь у цьому договорі в якості позичкодавця, повинен мати дієздатність, тому що передача в безоплатне користування майна підопічних не припускається навіть за згодою опікунів.

Юридичні особи можуть бути позичкодавцями, якщо виконання таких функцій не протирічить меті їх створення. Наприклад, власник будинку надає своїм працівникам у безоплатне користування квартири.

Позичкоодержувач - це особа, що одержує житлове помешкання у безоплатне користування. У якості позичко-одержувача може виступати фізична особа. У тому випадку, коли договір позички житла укладається із наймачем, то по-зикоодержувач називається тимчасовим мешканцем.

<< | >>
Источник: Мічурін Є.О та ін.. Житлове право України. 2004

Еще по теме Ціль договору позички житла:

 1. 2. Договори кредитування
 2. 1. Поняття та особливості приватизації житла
 3. 5. Права та обов'язки сторін за договором купівлі-продажу житла.
 4. 6. Відчуження житла, що знаходиться у заставі
 5. 1. Поняття та загальна характеристика договору ренти житла
 6. 2. Істотні умови договору ренти житла
 7. 3. Форма договору ренти житла
 8. 4. Сторони договору ренти житла. Права та обов'язки сторін
 9. 5. Припинення договору ренти житла
 10. §2. Приватний найм житла
 11. 7. Зміна договору приватного найму житлового помешкання
 12. 8. Наслідки розірвання договору приватного найму житла
 13. § 5. Особливості договору найму житла у гуртожитках
 14. 4. Зміст договору найму житла у гуртожитку