<<
>>

§1. Договір безоплатного користування житлом

Договір безоплатного користування житлом - це угода, у силу якої одна сторона зобов'язується передати або передає жиле приміщення в безоплатне користування іншій стороні, а остання після закінчення терміну дії договору зобов'язана повернути його.

Договір безоплатного користування житлом може бути як самостійним, так і похідним від договору найму.

У цивільному праві договір безоплатного користування має й другу назву - позичка. Але в зв'язку з тим, що на практиці термін «позичка» застосовується часто і до відношень цілком іншого роду, наприклад, говорять про видачу банком позичок на індивідуальне житлове будівництво. Таке застосування термінів призводить до помилкового ототожнення безоплатного користування і позички. Зазначимо, що при висвітленні даного питання мова йтиме тільки про позичку в точному розумінні цього слова, тобто про надання майна (житла) в тимчасове безоплатне користування.

<< | >>
Источник: Мічурін Є.О та ін.. Житлове право України. 2004

Еще по теме §1. Договір безоплатного користування житлом:

 1. 2. Корисливі злочини, пов'язані з незаконним обертанням чужого майна на користь винного або інших осіб
 2. 2.14.1. Методичні поради до вивчення теми.
 3. Зміст
 4. §5. Класифікація житлових правовідносин
 5. 1. Поняття та особливості приватизації житла
 6. 3.Оформлення приватизації житла
 7. 1. Поняття та загальна характеристика договору ренти житла
 8. §1. Загальні положення найму житла
 9. 1. Мета договору
 10. 2. Учасники правовідносин, що виникають із договорів приватного найму
 11. §1. Договір безоплатного користування житлом
 12. Ціль договору позички житла
 13. Юридична характеристика договору
 14. Істотні умови договору - предмет і термін
 15. Зміст договору позички
 16. Розірвання договору безоплатного користування житлом
 17. §2. Судовий захист житлових прав
 18. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 08.07.2010 № 2456-17 (Набрання чинності відбудеться 01.01.2011) (Витяг)