<<
>>

Договір купівлі-продажц

Договір купівлі-продажу є одним із найпоширеніших договорів, що укладаються

як фізичними, так і юридичними особами. Договір купівлі-продажу — це угода,

за якою продавець зобов'язується передати майно у власність покупцеві, а

покупець зобов'язується прийняти майно і сплатити за нього певну грошову

суму.

Двосторонній характер купівлі-продажу обумовлює взаємне виникнення у

кожної зі сторін прав та обов'язків. Зокрема, укладаючи такий договір,

продавець бере на себе обов'язок передати покупцеві певну річ і водночас

набуває права вимагати її оплати, а покупець, зобов'язаний здійснити оплату

придбаної речі та водночас набуває права вимагати від покупця її передачі.

Згідно з цивільним законодавством сторонами в договорі купівлі-продажу

виступають продавець і покупець. Істотними умовами цього договору є умови

про предмет і ціну. Доки сторони не дійдуть згоди щодо цих умов, договір не

може вважатися укладеним, Предметом договору купівлі-продажу можуть бути

окремі речі або їх сукупність, а також певні зобов'язальні права, пов'язані

з можливістю реалізації зафіксованих у них повноважень на можливе отримання

майнових вигод предметом цього договору не можуть бути боргові

зобов'язання, авторські права. Відповідно до цивільного законодавства форма

договору купівлі-продажу визначається характером і вартістю товару, а також

часом виконання договору. Договори, що виконуються в момент їх укладення,

можуть бути укладені і в усній формі. Якщо договір виконуватиметься після

його укладення, то його належить укласти в письмовій формі, а окремі

договори потребують нотаріального посвідчення. Якщо продавець на порушення

договору не передає покупцеві продану річ, покупець має право вимагати

передачі йому проданої речі та відшкодування збитків або ж відмовитись од

виконання договору і вимагати відшкодування збитків.

У разі відмови покупця

на порушення договору прийняти куплену річ або заплатити за неї встановлену

ціну продавець має право вимагати прийняття речі покупцем і оплати ціни,

відшкодування збитків або ж відмовитися від договору та вимагати

відшкодування збитків. Якість проданої речі має відповідати умовам

договору, а за відсутності вказівок у договорі — вимогам, що звичайно

ставляться. Покупець, якому продано річ неналежної якості, якщо її вади не

було застережено продавцем, має право вимагати: заміни речі належної

якості; відповідного зменшення купівельної ціни; безоплатного усунення вад

речі продавцем чи відшкодування витрат покупця на їх виправлення; заміни на

такий самий товар іншої моделі з відповідним перерахуванням купівельної

ціни; розірвання договору з відшкодуванням покупцеві збитків. Якщо для

речей, що продаються через роздрібні торговельні організації, встановлено

гарантійні строки, ці строки обчислюються від дня роздрібного продажу.

Покупець протягом гарантійного строку може пред'явити продавцеві претензію

з приводу проданої речі, що перешкоджають її нормальному використанню.

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Договір купівлі-продажц:

  1. Договір купівлі-продажц
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -