<<
>>

Поняття та джерела земельного права

Земельне право — галузь права, що регулює земельні відносини з метою

забезпечення раціонального використання земель, створення умов для

підвищення їхньої ефективності, охорони прав організацій та громадян як

землевласників і землекористувачів.

Отже, предметом правового регулювання

земельного права є відносини з володіння, користування та розпорядження

земельними ресурсами, а також із їх охорони і раціонального використання

Земельне право — комплексна галузь права України, адже її основу складають

норми цивільного права, органічно пов'язані з нормами адміністративного та

екологічного права. Головними джерелами земельного права слід визнати

Конституцію України, Земельний і Цивільний кодекси. Земля, є об'єктами

права власності Українського народу. Стаття 14. Земля є основним

національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.

Загальна характеристика Земельного кодексу - було прийнято 13 березня 1992

р. Він установлює, що завданням земельного законодавства є регулювання

земельних відносин із метою створення умов для раціонального використання

та охорони земель, рівноправного розвитку всіх форм власності на землю і

господарювання, збереження та відтворення родючості грунтів, поліпшення

природного середовища, охорони прав громадян, підприємств, установ та

організацій на землю.

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Поняття та джерела земельного права:

 1. 1. Поняття i види джерел аграрного права
 2. 1. Поняття, змiст i джерела аграрного права
 3. Поняття та джерела земельного права
 4. 13. Поняття джерел АП. Загальні та спеціальні законодавчі акти.
 5. 7-8. Поняття і Особливості та класифікація джерел земельного права.
 6. 7. Поняття та особливості джерел земельного права
 7. 10. Підзаконні акти, як джерела земельного права України.
 8. Право сучасних мусульманських держав
 9. Розділ ІЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ЯК НАУКАІ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
 10. ТЕМА 11. ПРАВОТВОРЧІСТЬ. ЗОВНІШНІ ФОРМИ (ДЖЕРЕЛА) ПРАВА
 11. ТЕМА 16. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА,ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -