<<
>>

№ 95. Використання творів науки, літератури і мистецтва. Авторський договір.

Основною правовою формою використання творів науки, літератури і мистецтва є цивільно-правові договори, які дістали назву авторських договорів. Авторський договір — це консесуальна угода, за якою автор або правонаступники передають готовий твір певній організації для використання або автор бере на себе обов'язок створити певний твір і передати його для використання, а користувач зобов'язаний використати або почати використання твору передбаченим договором способом в обумовленому ним обсязі, у визначений строк і виплатити автору встановлену винагороду.

Договір двосторонній, оскільки кожна із сторін наділена певними правами і обов'язками. Отже суб'єктами вказаних договорів, з одного боку, завжди є автор (співавтори) або їхні правона-ступники, а з іншого боку, як правило, певна організація, яка за родом своєї діяльності може використати твір. Важливою особли-вістю авторських договорів є те, що об'єктами (предметами) їх виступають нематеріальні блага — твори науки, літератури чи ми-стецтва. Вони стають об'єктом договору за однієї умови, якщо вони виражені в такій об'єктивній формі, яка дає змогу відтворюва-ти і розмножувати їх. Об'єктом авторського договору можуть бути твори, вже створені на момент укладення договору, а також твори, які автор (співавтори) зобов'язується створити і передати для використання. Авторський договір повинен бути укладений у письмовій формі, якщо законодавством не передбачено інше.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Цивільне право України. 2010

Еще по теме № 95. Використання творів науки, літератури і мистецтва. Авторський договір.:

  1. № 95. Використання творів науки, літератури і мистецтва. Авторський договір.
  2. 2.2. Історіографія національного осмислення козацької державності України
  3. Поняття, основні ознаки та сутність правової доктрини