<<
>>

Irop ЧОРНОВОЛ. Польсько-українська угода 1890-1894pp. Львів: Львівська академія мистецтв,2000. 217c.. 2000

У монографії висвітлюється одна з нангучпіїних спроб польсько-українського порозуміння угода українських депутатів галицького сейму з його польськими фракціями (т.зв. «нова сра»), Ha основі архівних джерел спростовуються попередні трактування цієї угоди і пропонується новин погляд па неї. Водночас відтворено широкий контекст українського громадського життя у 80 - поч- 90-х років XIX ст. «Русъ не кінчиться над Збручем і Черемогием, Польща не кінчиться над Віслою. B Галичині стрілися тільки частини тих народів. Кожна часть не може, а бодай не повинна забувати про свою народну цілісність». «... тут в Галичині єсть ся точка Архімедеса, з котрої може успішно подвигнути русин свою, а поляк свою національну справу». Володимир Барвінський «Polskie nieuznanie Rusi tylko jeden moze miec skutek, mi- anowicie о tq Rus calq powiqkszyc szeregi naszych przeciwnikow, jak wiadomo szeregi az nadto przemozne, az nadto grozne, і te Rus, dzis najprzeciwniejszq Moskwie, rozzalonq do niej і nienawidzqcq jej tak jak ту, popchnqc w ramiona Moskwy». Kwestia ruska. Lwow, 1871. «Ну, что нового в Киеве7» «Что Антонович?» «Что пишет Грушевский?» «А как Кистяковские?» «Вы - отъявленный, батюшка мой: вы - отъявленный... Вы - с полячишками... Вы, я скажу Вам, за Австрию...» «За Австрию, Австрию вы; украинская литература содержится, батюшка мой, на какие же деньги? Вы, я доложу-ка вам...» «А Антонович? A шайка его?» Андрей Белый

<< | >>
РОЗДІЛ I
СПАДЩИНА ПОРАЗОК
РОЗДІЛ II.
ТЕНДЕНЦІЇ ДО ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПОРОЗУМІННЯ B 80-Х РОКАХ XIX ст.
РОЗДІЛ III
«НОВА ЕРА»
ДОДАТКИ

Книги и учебники по дисциплине Украина в составе Российской и Австрийской империй:

  1. Надія Романівна Темірова. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕВОЛЮЦІЯ ПОМІЩИЦТВА УКРАЇНИ в 1861-1917 рр. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. Київ - 2003 - 2003 год
  2. ВЛАДИМИР ГАДЗИНСКИЙ. РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ B ВОСТОЧНОЙ ГАЛИЦИИ (Конец 1918 и начало 1919 г.г.). Перевод с украинского ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКВА — ПЕТРОГРАД - 0000 год
- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -