<<
>>

Вимоги руських депутатів парламенту до австрійського уряду Е.Таффе в 1893p.

I

а) Розширеня права виборчого в дусі нослїдного правительственного

предложения (здається, предложения Таффе з p.1893 - нрим. авт. записок);

б) з рівночасним заведенням безпосередніх виборів в сільській курії;

в) з рівночасним побільшенням числа послів з тої курії в дусі внеску нос.

Романчука;

r) в округах виборчих о руській більшості полишення мандатів русинам;

д) вилучення міст і місточок з сільської курії.

II

Узнання повної національної рівноправності, отже:

а) признання руському язикові тих самих прав і прерогатив, які досі прислугують польському язикові у всіх правительственних, автономічних тілах - узнання його на рівні з польським - урядовою мовою;

б) виєднаня і видання розпорядження, в силу котрого кождий, хто хоче у східній Галичині стати урядником, мусить висказатися докладним знанням руського язика в письмі і слові;

в) заступник намісника, президента апеляції, дирекції скарбу має бути в будучності русин;

r) урядники, що не володіють руським язиком, або маркантні противники народного руського розвою мають бути перенесені в західну Галичину;

з) ціле слідство в урядах і судах східної Галичини має вестись в польськім і руськім язиці, а всі написи на урядах мають бути рівнож уміїцені в обох мовах.

III

а) Право патронату має бути знесене, а заступлене номінацією, опертою на засадах повної автономії нашої церкви - з тим

б) має закон о церковній конкуренції улячи зміні.

IV

а) Рада шкільна краєва має бути поділеною на дві секції: польську і руську. Президентом шкільної руської секції буде тілько русин;

б) ревізія закона нро організацію окружних рад школьних в дусі запевнення більшості русинам в тих повітах, в яких руський народ становить більшість;

V

а) Реформа податкова з введеням податку особисто доходового;

б) ревізія податку Грунтового в дусі облегчення податкових тягарів для економічно слабших;

в) переказання часті податків або рода податків на краєві потреби;

г) переведення організації селян в снілки і введення інституції рентових маєтків;

з) примусова асекурація з П удержавленням;

ж) регуляція рік - забудування потоків і обниження ціни солі і заведення дешевої солі для худоби;

к) реформа закону про иравні належності в цілі обниження належностей при всяких правних листах понизше 1000 зр.:

л) заведення цивільної процедури;

м) (оловцем дописано): рівномірний розклад тягарів на громаду, школу, дорогу.

Вахнянин А. Матеріали до політики русинів від часу так званої

<< | >>
Источник: Irop ЧОРНОВОЛ. Польсько-українська угода 1890-1894pp. Львів: Львівська академія мистецтв,2000. 217c.. 2000

Еще по теме Вимоги руських депутатів парламенту до австрійського уряду Е.Таффе в 1893p.:

- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -