<<

ПЕРЕЛІК IMEH

Абрагамович Давид 129, 144 Айм (Eim) Ґустав 178 Алексевич Роман 186, 189, 196 Антонсвич Микола 15, 93, 126, 149, 161, 162,175, 181, 183,191-193, 198, 200

Антонович Афіногсн 95, 182 Антонович Варвара 105 Антонович Володимир 14, 15, 34, 44-46,52,54,55,57,59-69,95,96, 105,107 109,111,112, 126,131, 134, 137,138,145,146,154,156,157,182, 187, 206

Антонович Марко 136 Антонович Платон 45,

Арабажин Константин 52, 56, 57, 104,105,111, 112

Аркуша Олена 12,13,30,32,116,121 Архімсд 5, 213 Асник Адам 83

Багалій Дмитро 136 Бадєні Казимир8, 9, 11, 102, 103, 106,116,117,120,122-130,133,142, 143,148-155, 157, 158,160, 163,168, 169,176,17,181.

194-197, 207 Бадені Станіслав8, 123, 150, 154, 181, 182,197,202 Бадяк Володимир 18 Баньковський Володимир 151 Барабаш Олександр 193 Барвінський Богдан 197 Барвінський Володимир 16-18, 31,43-45,64, 70, 75,81^9,91,92, 206, 211-215

БарвінськийОлександр8, 13-15, 31,44,51,52,57,59^1,66-68,71,72, 83, 95-99, 109, 113-122, 124-129, 132-153, 134, 156-162,163-166, 168, 170, 173, 175-180, 187, 196, 198-203, 206, 209

Барнович Антоній 168 Батенко Тарас 12, 37 Бауер Фердинанд 124 Белий Андрій 182 Бек Макс Владімір 101 Белей Іван 46, 50, 57, 70, 75, 97, 125,138, 165, 168, 193 БережницькийТсофіл 196 Беренштам Вільям 41 Бетман-Гольвсґ Моріц 98 Білозерський Василь 27 Бісмарк Отто 19, 47, 98, 99, 107, 161, 205, 206

Бобжинський Михайло 119, 124, 130, 135, 140, 141, 149, 157, 158, 175 Бобикевич Олександр 162, 198 Бобрович Лука 144, 145 Борис Володимир 35 Бортновський В. 20, 21 Брейський 90, 91 Брилинський Йосип 152, 165, 174 Брок Петро 36 Бугайов Микола 182 Будзиновський В’ячеслав 122, 185, 187, 191,192,193 Бурлака Галина 157

Вагилевич Іван 28, 35, 36 Василенко Микола 188 Вахнянин Анатоль 11, 14, 37, 45, 51, 67,121,123,125,141,152,160,165, 171,174-180.199,202,218 Вахнянин Іван 160 Вергун Іван 68 Вервес Григорій 49, 66 Верешицький Генрик 9 Виговський Іван 213 Винар Любомир 12, 135, 136 Винницький Микола 93 Вислоух Болеслав 102, 103, 104,

106, 110,

Висоцький Володимир 66 Вицех Чеслав 23 ВіндішгрсцАльфред 172, 173, 177 Вінцковський Дмитро 91 Вовк-Карачевський Василь 188 Водзіцький Антоній 120 Водзіцький Людвік 23 Возняк Михайло 12, 28, 46, 48,51, 52,56,57,75,97,113,114,115,117, 138, 140, 145,147, 158 Волькенштайн Антоній 92 Вольфарт Карл 90, 91, 101, 102

Волян Василь 185 Волянський 99

Гаморак Ксснофонт 193, 196 Гандельсман Маркел 33, 34 Гарасимович Ілярій 200 Гаррах 91 Гартман Альма 99 Гартман Едуард99, 100, 108, Гснтош Ліліана 66 Герасимович Микола 181, 182 Гіртлер Ян 106 Гіршберґ Олександр 110 Гладилович Дем’ян 31,48, 50, 67, 121, 125, 165,182, 199 Гнатюк Володимир 147 ГогенвартКарл91, 183 Головацький Іван 151 Головацький Яків 28, 35 Горак Роман 8 Горбачевський Іван 157 Гордієнко Василь 17 Горнова Ельжбета 11,43,65,110,122 Грабар Ольга 44, 74, 81,92, 93, 94, 107, 211

Гриневецький Іван 189 Грицак Ярослав 18 Гробельський Іван 180 Грушсвський Михайлов, 12, 15,

27,36,40,42, 134-137,145,157,158, 181,187.188, 209 Грушкевич Теофіл 48, 121 Гузар Євген 121, 155 Гумбольт Олесандр 27 Гурик Йосип 193 Гушалевич Іван 45

Ґавч Павло 95, 134, 135, 141, 142, 147, 148,157

Ґартнер Федір 15, 140-144 Ґсльнер Ернест 25 Ґірс Микола 92 Ґневош Ян Непомуцен 77, 79 Ґолеєвський Антоній 129 Ґолуховський Аґенор 24, 139 Ґолуховський Артур 100 Ґольдман Бернард 119 Ґродзіський Станіслав 10 ҐрухалаЯн 11, 92, 98, 101, 180

Данилович Северин 185, 190, 198,

200

Дашксвич Микела 158 Дсвіс Норман 19-21, 23 Дегсн Євген 103 Дегсн Марія 103 Деґсн Наталія 103 Дсген Сергій 102-107, 123 Дембовський 129 ДспснчукЛариса53, 97, 106, 112 Деникевич Володимир 151 Дзялинський Зиґмунт 59 Дзяловський 59 Дідицький Богдан 15, 29, 90, 94,

132, 137.139, 152, 164,199, 200 Дідощак Василь 120, 121, 158 Дідушицький Войцех 119 Дідуїшщький Володимир 35 Дмитсрко Дмитро 191 Дмовський Роман 111 Добжанський Ян 151 Доброграєва Олена 52 Добрянський Адольф191 До6рянськийІван93, 191 Дорошенко Дмитро 8, 34, 71, 72,

79, 80,95,99,101 Дорошенко Петро 213 Драгоманов Михайло 14, 25, 28,

40,41,42,43,44,46,47,48,49,51,52, 53,54,55, 56,57,58,59,67,68,70,90,

95,97, 102, 103,104,107,109,110, 111,113,114,115,117,124,127,129, 131, 132, 136-138, 146, 147, 173, 176, 178, 181-191, 193,194, 197,198-202, 205, 208

Дудикевич Володимир 137, 149.

190 Дунаевський Юліян 92

Екхардт Юліян 98 Ерб Фердінанд 90, 91

Єфрсмов Сергій 33, 95

Жслсхівський Євген 139 Желехівський Юстин 195 Житецький Павло40, 108, 187

Зіма Францішек 110

Заґурський Микола 59 Заклинський Олексій 90 Залєський Пилип 69, 93, 94, 96, 97, 101, 109, 113, 116, 129, 130, 164, 165, 171, 179, 180

Заремба Антоній 104, 105 Зашкільняк Леонід 12, 18 Заячківгький Опанас 153 Зємялковський Флоріян 24, 77, 79, 93,129

Зобків Михайло 157

Іванов Іван 27 Іконников 106 Ільницький Василь 45 Іречек Йосип 147

Кадайський Микола 96 Кайцль Йосип 172 Калінка Валеріян 61-69, 144, 205 Каліцький Бернард 38 Калинович Володимир 42, 104, 105, 106

Калитовський Омелян 138 Кальнокі Ґустав91-107, 124, 156, 160, 181,206 Капріві Лев 16

Каровсць МакарійбО, 78, 79, 100 Карольчак Казимир 18 Кахникевнч Кирило 121, 145, 203 Катков Михайло 73 Качала Степан 52, 64, 75, 83, 84 Качараба Степан 169 Кенєвич Степан 11, 20-22,36, 78, 100 КерекяртоЙосип 150, 159 Кжачковський96, 97, 116, 117, 195 Кирчів Павло 122 Киян Олександр 65 КістяківськийБогдан53, 103, 105 Кістяківський Олександр 53 Клід Богдан 132 Кневенхюлєр 99 Кобринський Йосип 35 Ковалевський Микола 188 Ковальський Василь 90, 91,93, 94, 151, 183,186

Козіцький Станіслав 111, 112 Козловський Станіслав 103 Козік Ян 35

Козьмян Станіслав 23 Койдсль Вальтер 98 Колссса Олександр 146 Кониський Олександр 13, 40, 47, 48,50,51, 52,56,57,61,66,69,70,95,

96,97, 102, 105,107,108,109, 113, 114, 116, 117, 123, 127, 135, 136, 138, 145, 147. 157,158,161,182, 187, 188, 206, 207

Кордуба Мирон 135 КорольМихайло 119, 126, 176.

193,199

Костомаров Микола 27, 28. 61, 133 Коцовський Володимир 138 Красицький Йосип 90 Kpayc 143

Крашсвський Йосип 74, 78 Крсвенький Іван 29 Креховсцький Адам 145 Крижанівський Гавриїл 90 Кримський Агатангел 33, 98, 158 Крип’якевич Іван 8 Кугутяк Микола 10 Куїловський Юліян 152 Кубаля Лев 77, 78 Кулінич Іван 98, 99 Куліш (Барвінок) Ганна 71 Куліш Пантелеймон 17, 27, 40, 70- 81, 205

Кулачковський Діонізій 91, 126, 191, 192, 199-201 Кульчицький Людвік 7 Кунцсвич Йосафат 79 Kyxap Валентина 137

Літинський 194

Лаврівський Володимир 184, 185 Лаврівський Юліян 37 Лазаревський Олександр 187 Лазуґа Вальдемар 123, 124 Лаппо-Данилевський Микола 104 Лєваковський Кароль 110 Лєдуховський Мєчислав 154-156 Лев XIII, папа 155, 156, 195, 196 Левинський Володимир 107 Лсвицький Анатоль 136 Левицький Євген 185, 186 Левицький Іван, бібліограф 61,72, 77, 79

Левицький Іван, урядник 149 Левицький Кость49, 94, 125, 137, 150, 156, 168, 191, 192, 206 Левицький Петро 113 Лспкий Онуфрій 141 Лисяк-Рудницький Іван 9 Лободовський Михайло 71,78 Лоншам де Беріе 8 Лопатинський Лев 188 Лотоцький Олександр 135, 136, 138 Любич-Могильницький АнТоній 35 Любомирський Юрій 34, 35 Ляникєвич Йосип 174

Мадейський Станіслав 106, 125, 129,178,179 Мазепа Іван 88, 213 Мазуркевич Ісидор 151 Мандичевський Корнелій 94, 125, 148,150,152,154, 164, 177, 179,197 Маньковська Анна 104, 105 Марахов Григорій 66 МарковЙоаш 14,31, 182-184,187,201 МаршинськийАполінарій 103, 105 Матковський Павло 154, 183, 195 Матковський Северин 153 Маутнер Ґустав 159 Мсльник-Антонович Катерина 14,45,46,52,60,63,65,66,96 Мерунович Теофіл 67 Мєжинський Антоній 65 Микола I Романов 20, 21 Михальчук Константин 34, 114, 131,132,187,188 Міклошич Франц 139 Мілковський Зиґмунт 111 Мільковнч Володимир 136 Міцкевич Адам 120, 122 Могильницький Андронік 198 Моммзен Федір 27 Мончаловський Йосип 75, 77, 78 МрувчинськийЮрійбІ, 144 Мудрий Мар’ян 12, 13, 30,37,86, 89

Наполеон I Бонапарт 20, 200 Нарольський Адольф 49 Наумович Іван 31, 49 Нахлік Євген 71 Нейман Цезарій 66

Нечуй-Левицький Іван 43, 47, 205

Огоновський Олександр 45, 93, 101,105,125, 157 Огоновський Омелян 45, 50, 105, 158, 159, 196

Озарксвцч Іван 91, 94, 120 Озерсцьковський 106 Оказ Казимир 79 Окунсвський Тсофіл 46, 48, 57, 68, 110,119, 124, 129,132, 137,173, 181, 182,187, 188, 193,198 Олександр I Романов 20, 204 Олександр II Романов 21, 46, 205 Олександр III Романов 205 Олссницький Євген 30, 31,57, 94, 160, 165, 175, 192, 198-200 Ольпінський Юліян 115, 116 Оссовський Ґотфрід 65.

Осташевський-Барансьюгіі Петро 164 Оффенберг Ян 111 Охримович Володимир 186, 187 Охримович Ксснофонт 94, 152, 164, 173,177,193

Павінський Адольф 65 Павлик Михайло 31, 41-53, 59, 72, 74,95,102, 103,106,107,111,112, 117, 118, 120, 122,131,136, 147, 167, 185-196, 200-203 ПавликівТеофіл 90, 91,93, 192 Падура Тимко 33 Партач Чеслав 11, 102, 180 Партицький Омелян 48, 50, 139 Паче 142

Пелсш Юліян 156 Пєрєсвєт-Солтан Йордан 105, 111 Петровський Олег 18 Петрушевич Антоній 90, 93 Пижевич В. 93 Пій XI, папа 61 Пильчиков Дмитро40, 47, 145 ПідляшсцькийАдольф 152, 164, 165,169, 176, 177, 179 ПінінськийЛсв 177 Победоносцев Константин 92 Подолинський Василь 35 Подолинський Мирон 124 Подолинський Михайло 51

Познанський Борис 34 Поліщук Віктор 7 Половцов Олександр 45, 61 Поляновський Станіслав 81, 115, 119, 129

Попєль Павло 81 Поплавський Ян 8, 66 Попович Клементина 47 Попович Омелян 142 Потоцька Марія 109 ПотоцькийАльфред24, 92, 109, 115 Пражак Алойзій 91 Пузина Роман 78 Пулюй Іван 74, 77, 157 ПшеничнийЄвген 125, 161, 198 Пюрко Федір 155

Ріттнер Едуард 148, 157 Радзімінський Зигмунт 59 Рассвич Василь 12 Рсвакович Генрик 110 Рсвакович Тит 14, 36, 96, 116 РильськийТадей34, 187 Рожанковський Лонгин 193 Розвадовський Томислав 68, 119 Роздольський Микола 174 Романович Тадей 62, 83, 110 Романчук Юліян 14, 31,45, 51,67, 78,93,115,119,120, 125-131,148,

152,153, 157,164-180, 182, 185, 192, 193, 196, 198-203, 207-209, 215-218 Роско-Боґданович Мар’ян 8, 154 Рудніцький 164 Ружицький Едмунд 36 Рудович Іван 154 Рутовський Тадей 83 Рутський Веньямин 79

Савїцький Михайло 75, 76 Савицький 151

СавчакДсм'ян 120, 127. 128, 140, 159, 168. 176, 177, 192, 193 Самійленко Володимир 112 Санґушко Євстахій 130, 195 Canira Адам, junior 154 СапігаАдам, scnior36, 37, 69, 74, 75,

77,78,97, 100, 105, 108, 109, 112-115, 117, 121, 134, 154, 161-163, 206, 207 Canira Володислав 115

СапігаЛев, junior 113-115, 161, 162 Сапіга Лев, senjor 35-37 Canira Тереза 161 Canira Ядвіґа 67, 68, 115, 161 Сарцевич Генрик 105 Сєлсцький Кирило 68 Ссмбратович Сильвестр 94, 121, 124, 125-127,144, 153-155, 164,178, 194, 195-197 Семененко Петро 61 Синявський Антоній 105, 106 Сінгалевич Михайло 94 Сірко Іван 178, 193 Січинський Микола 119, 125, 127, 166, 184, 193 Скакун Ольга 40 Скородинський Андрій 103 Сліпий Йосип 154 Смаль-Стоцький Степан 15, 139,142 Смолька Францішек 77, 92, 94 Созанський Антоній 68 Созанський Іван 91 Соловйов Володимир 154 Сонґайло Едмунд 105, 111 Спауста Болеслав 110 Стадіон Франц 29, 91 Стадніцький Казимир 59 Стадніцький Станіслав 129 Стадніцький Ян 176 Стеблій Феодосій 18, 35 Стемпєнь Станіслав 7, 18 Стефанович Олександр 125 Студинський Кирило 40, 51, 145 Сужицький Станіслав 112 Сушксвич Корнило 45

Табісь Ян 111

Таффс Едуард 15, 102, 107, 129,

130,140, 142, 143,148,159, 165, 171, 172,181,196,206 Тарновський Владислав 104 Тарновеький Станіслав 23, 37, 131 Тарновський Ян 119 Тсйсаре Марія 168 Тслєжинський Алойзій 66, 69, 70, 96, 105, 108, 112-121, 147, 170 Тєлішевський Константин 115, 121, 123, 125, 127, 128,152, 159,164-167, 171, 173, 177, 180, 183, 190, 193, 200

<< |
Источник: Irop ЧОРНОВОЛ. Польсько-українська угода 1890-1894pp. Львів: Львівська академія мистецтв,2000. 217c.. 2000

Еще по теме ПЕРЕЛІК IMEH:

- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -