<<
>>

Зобов’язання за квазіделіктами.

Квазіделікт(quasiexdelicto) — неправомірна дія, що не входить до переліку деліктів. Критерії добору дій, кваліфікованих як квазіделікти, у різних юристів не цілком визначені.

Тому перелік квазіделіктів досить непевний.

Найважливіші види квазіделіктів'.

 1. недбале виконання обов’язків судді(judexquilitemsuamfecerit). Якщо суддя навмисне чи в силу недосвідченості неправильно вирішив справу, він немов «звертав процес на себе». Потерпілий від неправосудного рішення мав право на відшкодування збитків за рахунок судді;
 2. «вилите чи викинуте»(de effusis et dejectis). Якщо з вікон чи з даху будинку що-небудь вилито чи викинуто і цим заподіяно збиток особі, хазяїн будинку був зобов’язаний відшкодувати збитки потерпілому. Власник потерпілого від такої дії раба, чи тварини, чи ушкодженої речі був вправі пред’явити позов у подвійній сумі понесеного збитку. Вільній людині, якій було нанесене поранення,

86

надавався позов про відшкодування понесеного нею збитку. І Іарешті, якщо була заподіяна смерть вільній людині, будь-яка особа була вправі пред’явити популярний позов (actiopopularis) про стягнення з хазяїна будинку штрафу в сумі 50 тис. сестерціїв;

 1. «погано підвішене чи погано покладене»(depositisetsuspensis). Якщо до будинку прикріплена річ, потенційне падіння якої створює загрозу людям (наприклад, вивіска ледь тримається на одному цвяху), хазяїн будинку міг бути притягнутий до майнової нідповідальності шляхом виплати штрафу до 10 тис. сестерціїв;
 2. крадіжка речей постояльців готелю чи пасажирів корабля. Відповідальність у подвійному розмірі від вартості викраденого покладалася на хазяїв готелів і капітанів кораблів, незалежно від наявності їхньої провини. Передбачалося, що вони зобов’язані ретельно підбирати штат прислуги чи екіпаж.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 1. Вітром з даху будинку Туллія зірвало черепицю, що упала на сусідню ділянку, убивши при цьому вівцю.

Чи існує підстава для відповідальності Туллія?

 1. Петроній рубав дерево на своїй ділянці в безпосередній близькості від громадської дороги. Дерево впало і придавило чужого раба.

Є чи підстави для відповідальності за Аквілієвим законом?

 1. Продавець у хлібній крамниці помилився, даючи здачу.
  У результаті покупець одержав грошей більше, ніж потрібно.

Чи існує зобов’язання між названими особами? Якщо існує, то нкою є його підстава?

 • 4. Служниця власника готелю викинула через вікно залишки фруктів. Перехожий посковзнувся на шкірці й одержав перелом ноги.

Чи вправі він пред’явити позов і до кого?              \

 • 5. Люцій привселюдно дав ляпас рабу Стиху, що належить Валерію.

Чи існує підстава для відповідальності Люція?

ПЛАН СЕМІНАРУ

 1. Квазідоговори.
 2. Делікти.
 3. Квазіделікти.

gt;

Джерела та література до заняття

Законьї XII таблиц (таблицьі VII, VIII, XII). Институции Гая (книга III) // Памятники римского права: Законьї XII таблиц. Институции Гая. Дигестьі Юстиниана. — М.: Зерцало, 1997. — С. 9-13, 15, 85-118.

Новицкий И. Б.Римское право. — М.: Теис, 1996. — С. 120-139, 157-202.

Омельченко О. А.Римское право: Учебник. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: ТОН-Остожье, 2000. — С. 175-194.

Орач Є. М., Тищик Б. Й.Основи римського приватного права: Курс лекцій. — К: Юрінком Інтер, 2000. — С. 229-243.

Підопригора О. А., Харитонов Є. О.Римське правао: Підручник.

 • К: Юрінком Інтер, 2003. — С. 409-422.

Харитонов Е. О.Основьі римского частного права. — Ростов н/Д: Феникс, 1999. — С. 253-262.

Хутьіз М. X.Римское частное право. — М.: Бьілина, 2000. —

С.              140-142.

Черниловский 3. М.Римское частное право: Злементарньїй курс.

 • М.: Юрист, 2000. — С. 190-195.

<< | >>
Источник: Н. М. КРЕСТОВСЬКА, І. С. КАНЗАФАРОВА. ОСНОВИ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА Навчально-методичний посібник Одеса «Фенікс» 2006. 2006

Еще по теме Зобов’язання за квазіделіктами.:

- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -