<<
>>

№ 7. Поняття та принципи належного виконання зобов’язань.

Основною підставою припинення зобов’язання є його належне виконання – вчинення боржником саме тих дій, які він пови-нен виконати в силу договору чи закону, тобто передати річ, виконати роботу, надати послуги, відшкодувати шкоду...

Боржник зобов’язаний вчинити певні дії або утриматися від них, а кредитор повинен прийняти виконане. Вчинення боржником дій, прийнятих кредитором і буде виконанням зобов’язання. Зобов’язання вважається виконаним належним чином, якщо дотримані всі вимоги, що пред’являються стосовно суб’єкта, предмета, місця, часу і способу виконання зобов’язання. Якщо при виконанні зобов’язання порушується одна з наведених вище вимог, воно вважається виконане неналежним чином і кредитор має право відмовитися від прийняття виконаного. Виконання зобов’язання покладається на боржника. Якщо виконання безпосередньо пов’язане з особистістю боржника, то саме він повинен виконати зобов’язання, оскільки кредитор може відмовитися від виконаного.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Цивільне право України. 2010

Еще по теме № 7. Поняття та принципи належного виконання зобов’язань.:

 1. Принцип права на свободу та особисту недоторканність, ведоторканність житла.
 2. № 7. Поняття та принципи належного виконання зобов’язань.
 3. №131. Поняття та принципи належного виконання зобов'язань.
 4. 2.1. Поняття міждержавної правової системи
 5. 1. Поняття та загальна характеристика договору
 6. Поняття, юридичні ознаки та особливості екологічної політики України та їх впровадження в праві
 7. 3. Проблематичність визначення сутності та змісту поняття «фінансові ресурси» з погляду на множинність суб'єктів господарювання
 8. Еволюція виконання позбавлення волі персоналом установ виконання покарань
 9. Правовідносини між персоналом та засудженими при забезпеченні вимог режиму й безпеки в установах виконання покарань
 10. 1.1 Поняття та зміст адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні
 11. Поняття та види конституційних гарантій судового захисту
 12. Принципи перегляду судових рішень адміністративних судів
 13. Міжнародно-правові вимоги, що пред’являються до персоналу місць позбавлення волі та пов’язані з виконанням кримінальних покарань
 14. 2.3 Основні детермінанти, що породжують та обумовлюють вчинення злочинів персоналом виправних колоній у ході виконання покарання у виді позбавлення волі
 15. Загальносоціальне запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній у ході виконання покарання у виді позбавлення волі
 16. Спеціально-кримінологічне та індивідуальне запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній у ході виконання покарання у виді позбавлення волі
 17. Поняття та елементи адміністративно-правового статусу прокуратури України
 18. 4.1. Поняття та класифікація форм захисту трудових прав працівників