<<
>>

Припинення зобов’язань

Згідно з Цивільним кодексом України зобов'язання припиняються: виконанням;

зарахуванням; якщо боржник і кредитор — одна особа; за угодою сторін;

унаслідок зміни плану; за неможливістю виконання; зі смертю громадянина або

з ліквідацією юридичної особи.

Зобов'язання припиняється виконанням,

проведеним як належить. Якщо боржник видав кредиторові в посвідчення

зобов'язання борговий документ, то кредитор, приймаючи виконання, мусить

повернути цей документ, а в разі неможливості повернення — зазначити про це

в розписці, що ним видається. Розписка може бути замінена написом на

борговому документі, що повертається. Знаходження боргового документа у

боржника посвідчує припинення зобов'язання, поки не доведено іншого. За

відмови кредитора видати розписку, повернути борговий документ або

зазначити в розписці неможливість його повернення боржник має право

затримати виконання. У цьому випадку кредитор вважається таким, що

прострочив. Зобов'язання припиняється зарахуванням зустрічної однорідної

вимоги, строк якої настав або строк якої не зазначений чи визначений

моментом витребування. Для зарахування досить заяви однієї сторони. Не

допускається зарахування вимог: • стосовно яких минув строк позовної

давності; про покриття шкоди, викликаної ушкодженням здоров'я або

заподіянням смерті; про довічне утримання; в інших випадках, передбачених

законом. Зобов'язання припиняється, якщо боржник і кредитор — одна особа.

Якщо згодом цей збіг припиняється, зобов'язання виникає знову. Зобов'язання

припиняється за угодою сторін, зокрема за угодою про заміну одного

зобов'язання іншим між тими самими особами. Зобов'язання між організаціями

підлягає припиненню або зміні сторонами в установленому порядку, якщо

підстави, на яких зобов'язання основане, змінені розпорядженням,

обов'язковим для обох сторін. Зобов'язання припиняється за неможливістю

виконання, якщо вона спричинена обставинами, за якими боржник не

відповідає. Зобов'язання припиняється зі смертю боржника, якщо виконання не

може бути проведено без особистої участі боржника. Зобов'язання

припиняється зі смертю кредитора, якщо виконання провадиться особисто для

кредитора. Зобов'язання припиняється з ліквідацією юридичної особи

(боржника або кредитора). Законодавством України виконання зобов'язання

ліквідованої юридичної особи може бути покладено на іншу юридичну особу.

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Припинення зобов’язань:

  1. Припинення зобов’язань
  2. Гарантія та порука – як засіб забезпечення зобов’язань
  3. 103. Поняття і особливості кредитування виробників сільськогосподарської продукції. Суб'єкти, об'єкти, зміст кредитних правовідносин. Юридична відповідальність за порушення кредитних зобов'язань.
  4. § 3. Припинення патронату над дітьми
  5. Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань
  6. 3. Корисливі злочини проти власності, не пов'язані з обертанням чужого майна на свою користь або користь інших осіб
  7. Загальний перелік способів забезпечення виконання зобов’язань встановлено у ст. 546 ЦК України
  8. Правове регулювання відносин, пов’язаних з відновлен-ням платоспроможності боржника та банкрутством.
  9. № 7. Поняття та принципи належного виконання зобов’язань.
  10. № 39. Поняття зобов’язання, зобов’язального права.
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -