<<
>>

№ 39. Поняття зобов’язання, зобов’язального права.

Поняття зобов'язання: в силу зобов'язання одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь іншої сторони (кредитора) певну дію, як-от: передати майно, виконати роботу, сплатити гроші та інше або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Ознаки зобов'язань: 1)в зобов'язаннях суб'єкти мають юридична рівне положення - кожний із суб'єктів у зобов'язанні має права та обов'язки і не під-порядкований іншому суб'єкту. 2) переважна більшість зобов'язань за участю громадян виникає з договорів; 3) зміст прав і обов'язків суб'єктів зобов'язань визначається не тільки згідно з вимогами імперативних (обов'язкових) норм цивільного законодавства, а й за розсудом суб'єктів зобов'язання. 4) зобов'язання мають санкції. Для реалізації санкції суб'єкт зобов'язання, чиє право порушено, вправі звернутися з позовом у суд або арбітражний суд. Зобов'язальне право — це система цивільно-правових норм, які на засадах юридичної рівності регулюють майнові відносини в галузі товарообороту(обігу), а також майнові відносини по відшкодуванню заподіяної шкоди за участю організацій і громадян. Норми зобов'язального права є важливою і найбільш значною частиною цивільного законодавства. Зобов'язальне право має загальну і особливу частини. Загальна частина містить норми, які передбачають правила, що поширюються на всі зобов'язання: норми про поняття і підстави виникнення зобов'язань, виконання зобов'язань, про відповідальність суб'єктів за порушення зобов'язань та припинення зобов'язань. Особлива частина зобов'язального права містить норми, які регулюють окремі види зобов'язань.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Цивільне право України. 2010

Еще по теме № 39. Поняття зобов’язання, зобов’язального права.:

 1. Загальна характеристика мусульманського права
 2. 4.2. Способи розв'язанняюридичних конфліктів
 3. № 39. Поняття зобов’язання, зобов’язального права.
 4. № 156. Поняття зобов'язання та зобов'язального права.
 5. Тема 1. Предмет, система, джерела римського права
 6. Джерела давньоруського права
 7. Характерні риси давньоруського права
 8. Право на українських землях у складі Російської імперії
 9. Перша кодифікація радянського права в Україні
 10. Реформування законодавства. Розвиток галузей права
 11. Права учасників товариства з обмеженою відповідальністю
 12. Переважне право купівлі частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю
 13. Проблеми спадкування права на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю
 14. 6.1. Поняття зобов’язання (obligatio)
 15. 7. 1. Поняття і види договорів
 16. 1.1. Історія становлення й розвитку інституту переходу прав кредитора до третіх осіб і сучасний рівень дослідження проблеми
 17. 1.2. Проблематика сучасного інституту переходу прав кредитора до третіх осіб