<<
>>

№ 58. Відмінність зобов’язальних відносин від речових.

В силу зобов’язання одна особа (боржник) зобов’язана вчинити на користь іншої особи (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, сплатити гроші або утриматися від певної дії), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку.

Зобов’язання являє собою окремий вид цивільних правовідносин. Особливості: 1) в зобов’язальних правовідносинах приймають участь 2 або більше визначених осіб, одна з яких є уповноваженою, а інша – зобов’язаною, у відносинах же власності власнику протистоїть невизначене коло осіб, тобто зобов’язальні відносини належать до числа відносних, а речові – абсолютних; 2) у зобов’язальних правовідносинах обов’язок, як правило полягає у виконанні певних дій (у правовідносинах власності від осіб перш за все вимагається утриматися від певних дій); 3) зобов’язальні правовідносини є правовою формою відносин по передачі майна, виконання робіт, надання послуг, тобто вони виступають як майнові відносини, що виражають динаміку власності; 4) належне виконання зобов’язань забезпечується засобами державного примусу у формі санкцій: окрім відшкодування збитків, стягується ще й неустойка; 5) норми, що регулюють зобов’язальне право складають один з найважливіших інститутів – зобов’язальне право.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Цивільне право України. 2010

Еще по теме № 58. Відмінність зобов’язальних відносин від речових.:

  1. Речові права
  2. № 58. Відмінність зобов’язальних відносин від речових.
  3. № 153. Відмінність зобов'язальних відносин від речових відносин.
  4. Тема 1. Предмет, система, джерела римського права
  5. §2. Предмет і метод житлового права
  6. Природа права користування житлом членів сім'ї, які не є співласниками житлового приміщення.
  7. Переважне право купівлі частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю