<<
>>

№ 57. Поняття повноваження.

Повноваження представника — це те коло прав і обов'язків, які покладаються на нього. Без повноважень немає представництва. Повноваження представника можуть визначатися самою особою, яку представляють, при добровільному представництві, а при обов'язковому представництві повноваження визначаються законом , чи адміністративним актом.

Повноваження представника — це особливе право. Цьому праву не протистоїть конкретний обов'язок якої-небудь особи — ні особи, яку представляють, ні третіх осіб. Підстави виникнення: 1) волевиявлення особи; 2) призначення або обрання особи на посаду (керівник підприємства, касир, призначення опікуном); 3) наявність адміністративного акту; 4) сімейні відносини; 5) спільне ведення селянського господарства; 6) членство в кооперативі, інтереси якого представляє голова. Характерною ознакою повноважень представника є те, що вони завжди звернені до третьої особи, а не до особи, яку представляють. Особа, яку представляють, не є зобов'язаною особою перед представником, тому що нерідко особа, яку представляють, є недієздатною, наприклад при обов'язковому (законному) представництві батьків, усиновителів, опікунів. Представник зобов'язаний діяти в межах наданих йому повноважень.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Цивільне право України. 2010

Еще по теме № 57. Поняття повноваження.:

 1. 1. Поняття i класифiкацiя правосубєктностi аграрних товаровиробникiв
 2. § 1. Поняття та види сімейних правовідносин
 3. § 3. Поняття і характеристика основних положень досудового слідства
 4. § 1. Поняття примусових заходів медичного характеру та їх види
 5. § 1. Поняття злочинів у сфері службової діяльності
 6. § 1. Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності
 7. 1. Поняття злочинів у сфері службової діяльності
 8. № 57. Поняття повноваження.
 9. Поняття та правовий статус органів виконавчої влади.
 10. Суб’єкти права на оскарження судових рішень, ухвалених судами першої інстанції: поняття, види та особливості їх правового статусу
 11. 1.1 Поняття та зміст адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні
 12. Поняття та види конституційних гарантій судового захисту
 13. Поняття запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України у ході виконання покарання у виді позбавлення волі.
 14. Поняття та елементи адміністративно-правового статусу прокуратури України
 15. Поняття та сутність поліцейських послуг в Україні
 16. Поняття та значення поліцейських послуг у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку
 17. 1.2. Поняття та ознаки трудових прав
 18. 4.1. Поняття та класифікація форм захисту трудових прав працівників
 19. 4.5. Поняття, ознаки та способи самозахисту працівниками своїх трудових прав
 20. Поняття, основні ознаки та сутність правової доктрини