<<
>>

№ 56. Дія цивільних законів.

Дія цивільно-правових законів у часі полягає в тому, що закон зворотної сили не має і застосовується тільки до тих відносинам, що виникнуть після вступу його в силу, якщо інше не передбачено в законі.

Закон набирає сили через 10 днів після опублікування його в офіційних джерелах, якщо інше не передбачено в законі. Закон припиняє дію: після закінчення часу чинності даного закону; при припиненні відносин для регулювання яких даний закон була прийнята; скасування даного закону іншим законом. НПА, що визначають права і обов’язки громадян не доведені до відома населення не є чинними. Офіційні видання: “Офіційний вісник України”; “Урядовий кур’єр”. Дія цивільно-правових законів у просторі означає, що нормативно-правові акти діють на всій території, що знаходиться під юрисдикцією їхнього органа, що прийняв. Акти центральних органів діють на всій території України, а акти місцевих органів на відповідній адміністративно-територіальній одиниці. Цивільні закони поширюють свою дію на всіх осіб (фізичних і юридичних), які знаходяться на території України, якщо інше не визначене в самому законі. Але деякі цивільно-правові норми розраховані на визначене коло осіб: тільки на громадян (правила щодо умов оголошення громадянина померлим чи безвісно відсутнім); тільки на фізичних осіб (правила щодо підряду на капітальне будівництво). У іноземних осіб чи осіб без громадянства ті ж самі права і обов’язки, за винятком обмежень, встановлених Конституцією, законом чи міжнародним договором.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Цивільне право України. 2010

Еще по теме № 56. Дія цивільних законів.:

 1. Поняття та джерела цивільного права
 2. 9. Система цивільного законодавства
 3. 3. Цивільне право як галузь права.
 4. 12. Значення судової практики у цивільному праві.
 5. 30. Елементи цивільного правовідношення.
 6. Тема 2. Принципи цивільного процесуального права
 7. Тема 10. Підвідомчість цивільних справ
 8. Тема 17. Судовий розгляд цивільної справи
 9. § 2. Суб'єкти цивільного позову в кримінальному процесі
 10. § 3. Предмет, підстави і доказування цивільного позову в кримінальній справі
 11. 4.5. Судовий розглядцивільно правових і господарських конфліктів
 12. № 56. Дія цивільних законів.
 13. 2. Юридичний процес винесення рішення у цивільній справі