<<
>>

№ 55. Поставка.

Двустороній, оплатний, консенсуальний. Точки зору: 1) Різновид договору купівлі-продажу; 2) самостійний вид цивільно-правового договору. Постачання – угода сторін: одна сторона (організація – поста-чальник), зобов'язується передати у власність чи повне господарське ведення продукцію чи товари у визначений термін, а організація – покупець зобов'язується прийняти це майно і сплатити встановлену ціну.

Предмет: продукція виробничо-технічного призначення, товари народного споживання. Сторонами виступають юр. особи і громадяни-підприємці. Постачальник - виготовлювач і/чи виробник продукції. Одержувач є - споживач і покупець. Укладається на тривалий термін (не менш 1 року). Ціна і порядок оплати визначається сторонами в момент укладання договору. Оплата: попередня, наступна (по факту надходження), авансова. Укладається в писемній формі: шляхом підписання угоди, шляхом обміну листами і телеграмами, шляхом прийняття замовлення до виконання. Зміст договору постачання - істотні умови: предмет; ціна; кількість; якість; асортимент повинний бути розгорнутим і необхідний додаток - специфікація; термін оплати і постачання; упаковка і маркірування; юрид. адреси. Постачальник несе відповідальність: за недопоставку; за нестачу; за некомплектність; за прострочення; за ненадлеж. маркірування; за несвоєчасне повернення тари. Стягуються або збитки, або неустойка. Строк позовної давності – 6 місяців.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Цивільне право України. 2010

Еще по теме № 55. Поставка.:

 1. Договор поставки.
 2. 60. ДОГОВОР ПОСТАВКИ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ
 3. 6 1 . ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОСТАВЩИКА ПО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ
 4.                           Договор поставки
 5. § 3. Поставка товаров (ст. 506-524) 78. Какие факторы влияют и какие не влияют на квалификацию договора в качестве договора поставки?
 6. § 4. Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд (ст. 525-534) 96. Каковы последствия уклонения одной из сторон от заключения государственного (муниципального) контракта в соответствии со ст. 528 ГК?
 7. §3. Поставка товаров Статья 506. Договор поставки
 8. Статья 507. Урегулирование разногласий при заключении договора поставки
 9. Статья 521. Неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров
 10. §4. Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд(Наименование параграфа в ред. Федерального закона от 2 февраля 2006г. N19-ФЗ.) Статья 525. Основания поставки товаров для государственных или муниципальных нужд
 11. Статья 529. Заключение договора поставки товаров для государственных или муниципальных нужд
 12. Статья 530. Отказ покупателя от заключения договора поставки товаров для государственных или муниципальных нужд
 13. Статья 532. Оплата товара по договору поставки товаров для государственных или муниципальных нужд
 14. § 3. Поставка товаров
 15. § 4. Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд