<<
>>

29. Поняття та особливості цивільного правовідношення. Види цивільних правовідносин.

Цивільно-правові відносини - це особисті немайнові та майнові відносини між майново самостійними, юридичне рівними учасниками, що е носіями суб'єктивних цивільних прав і обов'язків, які виникають, змінюються, припиняються на підставі юридичних фактів і забезпечуються можливістю застосування державного примусу.

Для цивільно-правових відносин характерні особливості: цивільно-правові відносини - це особисті немайнові та майнові відносини; вільне волевиявлення, майнова відокремленість та юридична рівність учасників цих відносин; юридичні права та обов'язки суб'єктів цивільно-правових відносин виникають, змінюються або припиняються на підставі юридичних фактів;невиконання будь-ким з учасників правовідносин взятих обов'язків або порушення чужих прав тягне за собою застосування до порушника засобів державного примусу. Отже, цивільно-правові відносини можна поділити так: За змістом: немайнові цивільно-правові відносини щодо задоволення немайнових інтересів, майнові цивільно-правові відносини, спрямовані на задоволення майнових інтересів суб'єктів; За зв'язком учасників відносин: абсолютні, тобто цивільно-правові відносини, за яких уповноваженому суб'єкту протистоїть як зобов'язаний суб'єкт невизначене коло осіб; відносні цивільно-правові відносини, за яких уповноваженому суб'єкту протистоїть конкретно визначена особа, яка повинна виконати для уповноваженого суб’єкта певні дії; Залежно від об'єкта правових відносин: речові цивільно-правові відносини, об'єктом яких є речі; зобов'язальні, тобто правовідносини, об'єктом яких є виконання відповідних зобов'язань особою; • Залежно від структури: прості цивільно-правові відносини, за яких одній стороні належить тільки право, а іншій - тільки обов'язок; складні цивільно-правові відносини, за яких сторони мають як права, так і обов'язки; За характером нормативного спрямування: регулятивні цивільно-правові відносини, в основу яких покладено дію цивільно-правових норм, спрямованих на регулювання особистих немайнових та майнових відносин між їх учасниками; охоронні цивільно-правові відносини, що виникають унаслідок порушення цивільних прав одного з суб'єктів цих відносин і спрямовані на відновлення цих прав та ін.
<< | >>
Источник: Учебники-Бесплатно.РФ. Шпаргалки по гражданскому праву (на украинском языке). 2011

Еще по теме 29. Поняття та особливості цивільного правовідношення. Види цивільних правовідносин.:

 1. 29. Поняття та особливості цивільного правовідношення. Види цивільних правовідносин.
 2. 4.5. Судовий розглядцивільно правових і господарських конфліктів
 3. 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура
 4. ТЕМА 8. ПОЗИТИВНЕ ПРАВО: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
 5. Місце і роль перегляду судових рішень, ухвалених судами першої інстанції, у механізмі цивільного судочинства
 6. Суб’єкти права на оскарження судових рішень, ухвалених судами першої інстанції: поняття, види та особливості їх правового статусу
 7. 1.1. Історія становлення й розвитку інституту переходу прав кредитора до третіх осіб і сучасний рівень дослідження проблеми
 8. 1.2. Проблематика сучасного інституту переходу прав кредитора до третіх осіб
 9. Правовідносини між персоналом та засудженими при забезпеченні вимог режиму й безпеки в установах виконання покарань
 10. Правила обігу зброї як об’єкт адміністративного проступку
 11. Міжнародно-правові вимоги, що пред’являються до персоналу місць позбавлення волі та пов’язані з виконанням кримінальних покарань
 12. Поняття та значення поліцейських послуг у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку
 13. Особливості надання поліцейських послуг у сфері охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави
 14. 1.1. Становлення та розвиток трудових прав людини
 15. 1.2. Поняття та ознаки трудових прав
 16. 3.2. Механізм охорони трудових прав та законних інтересів працівників
 17. 4.2. Способи захисту трудових прав працівників: загальна характеристика