<<
>>

№ 107. Види об'єктів цивільних прав.

Під об'єктом цивільних прав прийнято розуміти те благо, на яке спрямоване суб'єктивне право, тобто все те, із приводу чого складається визначений правовий зв'язок між особами і з приводу чого виникають цивільні правовідносини.

Об'єктами цивільних прав можуть бути матеріальні і нематеріальні блага. У залежності від цього вони звичайно підрозділяються на три основні групи: 1. речі (матеріальні явища, предмети природи, як у їхньому природному стані, так і пристосовані людиною до його потреб, усякого роду предмети побуту, гроші і цінні папери); 2. діяльність (робота, послуги, результати творчої діяльності); 3. особисті майнові блага. З прийняттям Закону України “Про власність” режим права власності поширився не тільки на речі, але і на результати творчої діяльності, що мають нематеріальну основу, правове регулювання яких здійснюється главою 6 Закону, “Право інтелектуальну власність”. А оскільки і речі, і об'єкти інтелектуальної власності знаходяться в єдиному правовому режимі, то перші дві групи об'єктів цивільних прав представляється можливим умовно об'єднати в одну групу “речей” з підрозділами на дві підгрупи - речі матеріальні і “речі” нематеріальні.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Цивільне право України. 2010

Еще по теме № 107. Види об'єктів цивільних прав.:

 1. § 1. Проблема визначення місця сімейного права в системі права
 2. § 2. Класифікація доказів та їх джерел
 3. ДОДАТОК
 4. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 5. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 6. § 2. Місцеве управління
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. Радянсько-іранські відносини у поза нафтовому секторі економіки
 9. Виняток із принципу незворотності: від зародження до темпоральної дії
 10. Право на оскарження рішень суду першої інстанції як гарантія реалізації права на судовий захист
 11. Правовідносини між персоналом та засудженими при забезпеченні вимог режиму й безпеки в установах виконання покарань
 12. 3.1 Кримінально-виконавчі напрямки поліпшення виправного впливу на засуджених
 13. Адміністративно-правові аспекти обігу зброї
 14. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 15. 2.2. Методи адміністративної діяльності стосовно функціонування системи електронних закупівель в Україні
 16. Зарубіжний досвід перегляду судових рішень і можливості його використання під час здійснення адміністративного судочинства України
 17. Загальносоціальне запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній у ході виконання покарання у виді позбавлення волі
 18. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 19. 1.2. Поняття та ознаки трудових прав
 20. 4.1. Поняття та класифікація форм захисту трудових прав працівників