<<
>>

Форми та способи захисту прав і закон-них інтересів суб’єктів господарювання.

Господарський та Цивільний кодекси України закріплюють пра- во кожної особи, зокрема й суб’єкта господарювання на захист своїх прав і законних інтересів. Способами захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання є:

визнання наявності або від-сутності прав;

визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб’єктів, що суперечать законодавству, ущемляють права та законні інтереси суб’єкта господарювання або споживачів;

визнання недійсними господарських угод з підстав, передбачених законом;

відновлення становища, яке існувало до порушення прав і законних інтересів суб’єктів господарювання;

припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення;

присудження до виконання обов’язку в натурі;

відшкодування збитків;

застосування штрафних санкцій;

застосування оперативно-господарських санкцій;

застосування адміністративно-господарських санкцій;

установлення, зміни й припинення господарських правовідносин;

іншими способами, передбаченими законом.

Наведені способи захисту не слід плутати зі способами захисту цивільних прав та інтересів осіб.

Кожен спосіб захисту застосовується в певному процесуальному чи процедурному порядку. Такий порядок зазвичай називають формою захисту прав і законних інтересів.

Учені розрізняють юрисдикційну та неюрисдикційну форми захисту. Перша передбачає захист прав і законних інтересів державними або уповноваженими державою органами. Друга — захист прав і законних інтересів особою самостійно без звернення до компетентних органів.

Юрисдикційна форма захисту означає, що права можуть захищатися в судовому або адміністра-тивному порядку.

Студентам слід докладно ознайомитися з обома згаданими формами захисту прав.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Форми та способи захисту прав і закон-них інтересів суб’єктів господарювання.: