Задать вопрос юристу

ЗАКОН УКРАЇНИ Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження

Цей Закон спрямований на захист конкуренції між суб'єктами підприємницької діяльності, створеними без залучення коштів або майна (майнових чи немайнових прав) іноземного походження, та суб'єктами підприємницької діяльності, створеними за участю іноземного капіталу, забезпечення державного захисту вітчизняного виробника та конституційних прав і свобод громадян України.

Стаття 1. На території України до суб'єктів підприємницької діяльності або інших юридичних осіб, їх філій, відділень, відокремлених підрозділів, включаючи постійні представництва нерезидентів (далі — підприємства), створених за участю іноземних інвестицій, незалежно від форм та часу їх внесення, застосовується національний режим валютного регулювання та справляння податків, зборів (обов'язкових платежів), встановлений законами України для підприємств, створених без участі іноземних інвестицій.

Стаття 2. Підприємства, створені за участю іноземних інвестицій, а також об'єкти (результати) спільної діяльності на території України за участю іноземних інвестицій без створення юридичної особи, в тому числі на основі договорів (контрактів) про виробничу кооперацію, спільне виробництво, сумісну діяльність тощо, підлягають валютному регулюванню та оподаткуванню за правилами, встановленими законодавством України з питань валютного регулювання та оподаткування підприємств, створених без участі іноземних інвестицій, за винятком випадків, коли законами України встановлено пільговий порядок оподаткування підприємств, створених без участі іноземних інвестицій.

Стаття 3. Спеціальне законодавство України про іноземні інвестиції, а також державні гарантії захисту іноземних інвестицій, визначені законодавством України, не регулюють питання валютного, митного та податкового законодавства, чинного на території України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Стаття 4. Скасовується дія:

Закону України «Про іноземні інвестиції» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 26, ст.

357);

Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року № 55-93 «Про режим іноземного інвестування» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 28, ст. 302);

Постанови Верховної Ради України «Про порядок введення у дію Закону України «Про іноземні інвестиції» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 26, ст. 358); пункту 5 Постанови Верховної Ради України «Про порядок введення у дію Закону України «Про режим іноземного інвестування» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 19, ст. 81; 1999 р., № 36, ст. 327).

Стаття 5. Цей Закон поширюється на підприємства з іноземними інвестиціями, незалежно від часу внесення іноземних інвестицій, їх реєстрації, у тому числі до введення в дію та протягом дії Закону України від 13 березня 1992 року «Про іноземні інвестиції», Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року № 55-93 «Про режим іноземного інвестування» та Закону України від 19 березня 1996 року «Про режим іноземного інвестування».

Цей Закон не поширюється на правовідносини, визначені Законом України «Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні».

Підприємства, що отримали позики (кредити) від міжнародних фінансових організацій під державні гарантії, які здійснюють операції з ввезення на митну територію України товарів, базою оподаткування яких є їх митна вартість, сплачують податки, збори (обов'язкові платежі) у порядку, який діяв до набрання чинності цим Законом, до повного погашення зобов'язань за такими позиками (кредитами) або до настання гарантійного випадку.

Стаття 6. Кабінету Міністрів України та Національному банку України у двотижневий термін привести свої рішення у відповідність з цим Законом.

Стаття 7. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ, 17 лютого 2000 року N1457-111

<< | >>
Источник: Сміян Л.С.. Правові основи інвестиційної діяльності. — К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2001р. — 196 с.. 2001

Еще по теме ЗАКОН УКРАЇНИ Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження:

 1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО УСУНЕННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ В ОПОДАТКУВАННІ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, СТВОРЕНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ МАЙНА ТА КОШТІВ ВІТЧИЗНЯНОГО ПОХОДЖЕННЯ»
 2. 14. Права, обов’язки та відповідальність суб’єктів інвестиційної діяльності.
 3. 3. Злочини у сфері підприємництва, 1 конкурентних відносин та іншої діяльності господарюючих суб'єктів
 4. Питання 4. Стандарти державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна
 5. 18. Обмеження для державних органів та їх посадових осіб щодо втручання в діяльність суб’єктів інвестиційної діяльності.
 6. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ
 7. № 111. Види суб'єктів цивільного права України.
 8. § 3. Злочини у сфері підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності господарюючих суб'єктів
 9. 11.4. Контроль за формуванням та використанням коштів місцевих бюджетів і власних коштів бюджетних установ
 10. Форми та способи захисту прав і закон-них інтересів суб’єктів господарювання.
 11. Тема 14. Захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання в Україні
 12. Декрет Гітлера про створення Райхскомісаріату Україна (20 серпня 1941 р.)
 13. Стаття 209. Використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва (Дію частини першої статті 209 зупинено на 2002 рік в частині спрямування коштів, щ
 14. 53. 3лочини у сфері підприємницької діяльності (ст.202-206 КК).
 15. 10. Закон України «Про інвестиційну діяльність» - основа інвестиційного законодавства України.
 16. ЗАКОН УКРАЇНИ Про столицю України — місто-герой Київ від 15.01.1999 № 401-XIV
 17. Поняття та ознаки підприємницької діяльності
 18. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом
 19. Стаття 85. Звільнення від покарання на підставі закону України про амністію або акта про помилування
 20. 41. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом (ст. 209)