<<

Неизвестный. Особлива частина кримінального права України 2001. 2001

В Особливій частині КК наводиться вичерпний перелік злочинів, які заборонені кримінальним законом під загрозою покарання. Іншими словами, тільки діяння, передбачене відповідною статтею Особливої частини КК, може вважатися злочином. Найважливіший принцип будь-якого цивілізованого права, зокрема кримінального права України: немає злочину без вказівки щодо цього в законі (nullum crimen sine lege) — повністю втілюється в Особливій частині КК. Діяння, прямо в ній не передбачене, ні за яких умов не може тягти за собою покарання.

<< |
Розділ І. Поняття та система Особливої частини кримінального права. Наукові основи кваліфікації злочинів
Розділ II. Злочини проти основ національної безпеки України
Розділ III. Злочини проти життя та здоров'я особи
Розділ IV. Злочини проти волі, честі та гідності особи
Всі злочини, передбачені третім розділом Особливої частини КК, своїм основним безпосереднім об'єктом мають волю, честь та гідність особи.
Розділ V. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
Статеві злочини мають своїм об'єктом статеву свободу особистості або статеву недоторканість неповнолітніх
Розділ VI. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
§ 5. Злочини проти інших особистих прав і свобод людини і громадянина
§ 6. Злочини проти сім'ї
§ 7. Злочини проти свободи совісті
Розділ VII. Злочини проти власності
§ 3. Корисливі злочини проти власності, не пов'язані з обертанням чужого майна на свою користь або користь інших осіб
§ 4. Некорисливі злочини проти власності
Розділ VIII. Злочини у сфері господарської діяльності
§ 2. Злочини у сфері кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України
§ 3. Злочини у сфері підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності господарюючих суб'єктів
§ 4. Злочини у сфері банкрутства
§ 5. Злочини у сфері використання фінансових ресурсів та обігу цінних паперів
§ 6. Злочини у сфері обслуговування споживачів
§ 7. Злочини у сфері приватизації державного та комунального майна
Розділ IX. Злочини проти довкілля
§ 2. Злочини проти екологічної безпеки
§ 3. Злочини у сфері землевикористання, охорони надр, атмосферного повітря
§ 4. Злочини у сфері водних ресурсів
§ 5. Злочини у сфері лісокористування, захисту рослинного та тваринного світу
Розділ X. Злочини проти громадської безпеки
§ 2. Створення злочинної організації, терористичної групи та інших злочинних об'єднань, участь у них та у злочинах, що вчиняються ними чи пов'язані з ними
§ 3. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами чи радіоактивними матеріалами
§ 4. Порушення різних правил, що забезпечують громадську безпеку
Розділ XI. Злочини проти безпеки виробництва
§ 2. Злочини у сфері безпеки праці
§ 3. Інші злочини у сфері безпеки виробництва
Розділ XII. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
§ 2. Злочини, що посягають на безпеку руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту
§ 3. Злочини, що посягають на безпеку руху або експлуатації автотранспорту і міського електротранспорту
§ 4. Інші злочини, що посягають на безпечну роботу транспорту
Розділ XIII. Злочини проти громадського порядку та моральності
§ 2. Злочини проти громадського порядку
§ 3. Злочини проти моральності
Розділ XIV. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення
§ 2. Злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів та інших предметів, небезпечних для здоров'я населення
§ 3. Злочини, пов'язані з незаконним заволодінням наркотичними засобами, а також обладнанням, призначеним для їх виготовлення
§ 4. Злочини, пов'язані з незаконним вживанням наркотичних і одурманюючих засобів, а також допінгу
§ 5. Інші злочини проти здоров'я населення
Розділ XV. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації
Розділ XVI. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян
§ 2. Злочини у сфері використання державних символів
§ з. Злочини, пов'язані із перешкоджанням діяльності організацій та об'єднань громадян
§ 4. Злочини проти представників влади, працівників правоохоронних органів, членів громадських формувань
§ 5. Злочини у сфері використання документів і засобів отримання інформації
§ 6. Інші злочини проти авторитету держави і діяльності об'єднань громадян
Розділ XVII. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж
§ 2. Види злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж
Розділ XVIII. Злочини у сфері службової діяльності
§ 2. Види злочинів у сфері службової діяльності
Розділ XIX. Злочини проти правосуддя
§ 2. Злочини, які посягають на конституційні принципи діяльності органів досудового слідства, дізнання, прокуратури і суду
§ 4. Злочини, які перешкоджають одержанню достовірних доказів та істинних висновків у справі
§ 5. Злочини, які перешкоджають виконанню вироку (рішення) і призначеного ним покарання
Розділ XX. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)
§ 9. Злочини проти порядку несення служби на полі бою і в районі воєнних дій
Розділ XXI. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
§ 2. Злочини проти миру
§ 3. Злочини проти безпеки людства
§ 4. Злочини проти міжнародного правопорядку

Книги и учебники по дисциплине Кримінальне право України:

  1. Беньківський Володимир Олександрович. ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ ПРИЧИНОВОГО ЗВ’ЯЗКУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ-2013 - 2013 год
  2. М. И. БАЖАНОВ. Избранные труды / М. И. Бажанов ; [сост.: В. И. Тютюгин, А. А. Байда, Е. В. Харитонова, Е. В. Шевченко ; отв. ред. В. Я. Таций]. - Харьков : Право,2012. - 1244 с. : ил. - 2012 год
  3. ОНЮА. Шпагралка по кримінальному праву України. 2011 - 2011 год
  4. ОНЮА. Шпагралка по кримінальному праву України. 2011 - 2011 год
  5. ОНЮА. Шпагралка по кримінальному праву України2011 - 2011 год
  6. ФЕСЕНКО ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ТА СИСТЕМИ ЗАХОДІВ З ЙОГО ОХОРОНИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктораюридичних наук. Київ–2004 - 2004 год
  7. М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право,2001. - 416 с. - 2001 год