<<
>>

М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право,2001. - 416 с.. 2001

У підручнику вперше в Україні на підставі Кримінального кодексу України (2001

р.), досягнень науки кримінального права з урахуванням судової практики

висвітлені основні питання Загальної частини кримінального

права України

<< | >>
Розділ І
Розділ II • Кримінальна відповідальність та її підстави
Закон про кримінальну відповідальність
Розділ IV Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі
Поняття злочину
Розділ VI Склад злочину
Розділ VII Об'єкт злочину
Об'єктивна сторона злочину
Розділ IX Суб'єкт злочину
Розділ X Суб'єктивна сторона злочину
Розділ XI Стадії злочину
Розділ XII Співучасть у злочині
РОЗДІЛ xiii Повторність, сукупність і рецидив злочинів
Розділ XV Звільнення від кримінальної відповідальності
Поняття і мета покарання
Розділ XVII Система і види покарань
Призначення покарання
Звільнення від покарання та його відбування
Розділ XX Судимість
Поняття та система Особливої частини кримінального права. Наукові основи кваліфікації злочинів
Розділ II Злочини проти основ національної безпеки України
Розділ III Злочини проти життя та здоров'я особи
Розділ IV Злочини проти волі, честі та гідності особи
Розділ VI Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
Злочини проти власності
Злочини у сфері господарської діяльності
Злочини проти довкілля
Злочини проти громадської безпеки
Злочини проти безпеки виробництва
Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
Злочини проти громадського порядку та моральності
Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення
Злочини у сфері охорони державної таємниці...
Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян
Злочини у сфері службової діяльності
Злочини проти правосуддя
Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)
Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

Книги и учебники по дисциплине Кримінальне право України:

  1. Беньківський Володимир Олександрович. ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ ПРИЧИНОВОГО ЗВ’ЯЗКУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ-2013 - 2013 год
  2. М. И. БАЖАНОВ. Избранные труды / М. И. Бажанов ; [сост.: В. И. Тютюгин, А. А. Байда, Е. В. Харитонова, Е. В. Шевченко ; отв. ред. В. Я. Таций]. - Харьков : Право,2012. - 1244 с. : ил. - 2012 год
  3. ОНЮА. Шпагралка по кримінальному праву України. 2011 - 2011 год
  4. ОНЮА. Шпагралка по кримінальному праву України. 2011 - 2011 год
  5. ОНЮА. Шпагралка по кримінальному праву України2011 - 2011 год
  6. ФЕСЕНКО ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ТА СИСТЕМИ ЗАХОДІВ З ЙОГО ОХОРОНИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктораюридичних наук. Київ–2004 - 2004 год
  7. Неизвестный. Особлива частина кримінального права України 2001 - 2001 год