<<
>>

§ 2. Примусове лікування

1. Примусове лікування може бути застосоване судом, незалежно від призначеного

покарання, до осіб, які вчинили злочини та мають хворобу, що становить небезпеку

для здоров'я інших осіб (ст.

96 КК). Підставою застосування примусового

лікування є: засудження особи за вчинений злочин до покарання і наявність у неї

хвороби, що містить небезпеку для здоров'я інших осіб. Це можуть бути,

алкоголізм, туберкульоз, венеричні хвороби та ін.

2. У разі призначення покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі

примусове лікування здійснюється за місцем відбування покарання. У разі

призначення інших видів покарань примусове лікування здійснюється у спеціальних

лікувальних закладах.

йвділХХП

Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх

1. Як раніше вже зазначалося, суб'єктом злочину є особа, яка досягла на момент

вчинення злочину певного віку: шістнадцяти (загальний вік) або чотирнадцяти

(знижений вік) років. Вік суб'єкта злочину виконує не лише роль критерію нижчої

вікової межі, з якої можлива кримінальна відповідальність, але є обставиною, що

визначає характер і ступінь суворості кримінальної відповідальності і покарання

неповнолітніх, тобто осіб, які не досяглії вісімнадцяти років на час вчинення

злочину.

2. Поряд із загальними положеннями, що належать до питань кримінальної

відповідальності осіб, які вчинили злочини, кримінальний закон передбачає певні

особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх. Ці

особливості передбачені в розділі XV КК і стосуються:

1) звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності (ст. 97, ч. 2 ст.

106);

2) видів покарання, що застосовуються до неповнолітнього (статті 98-102);

3) призначення покарання (ст. 103);

4) звільнення від покарання та його відбування (статті 104-107).

5) погашення і зняття судимості (ст. 108).

Встановлюючи ці особливості, законодавець виходив з психологічної характеристики

цього віку: нестійкості психічних процесів, відсутності достатнього життєвого

досвіду, знань, навичок соціальної поведінки. Така психофізична незавершеність

процесу формування особи призводить до нездатності повною мірою (на рівні

психофізичного розвитку дорослої особи) усвідомлювати фактичні ознаки і

суспільну небезпечність такого складного соціального явища, як злочин, адекватно

оцінювати свої вчинки.

Виходячи з цього, п. З ч. 1 ст. 66 передбачає, що вчинення злочину неповнолітнім

є обставиною, що пом'якшує покарання. Ця норма відбиває стійку тенденцію

пом'якшення відповідальності неповнолітніх порівняно з відповідальністю осіб,

які вчинили злочин у повнолітньому віці.

<< | >>
Источник: М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право,2001. - 416 с.. 2001

Еще по теме § 2. Примусове лікування:

 1. 33. Примусові заходи медичного характеру : поняття та види
 2. § 92. Вирок, його види, зміст, процесуальний порядок постановлення.
 3. § 62. Вирок, його види, зміст, процесуальний порядок постановлення.
 4. § 5. Постановления вироку
 5. § 1. Поняття примусових заходів медичного характеру та їх види
 6. § 3. Особливості судового розгляду справ про застосування примусових заходів медичного характеру
 7. Втеча із спеціалізованого лікувального закладу
 8. § 3. Зняття судимості.
 9. § 1. Примусові заходи медичного характеру
 10. § 2. Примусове лікування
 11. 2.2. Примусові заходи медичного характеру
 12. Патологічний просоночний стан
 13. Судово-психіатрична оцінка реактивних станів.
 14. Судово-експертна оцінка розладів особистості.
 15. Вибір заходів медичного характеру.
 16. ПЕНІТЕНЦІАРНА ПСИХІАТРІЯ
 17. Стаття 92. Поняття та мета примусових заходів медичного характеру
 18. Стаття 94. Види примусових заходів медичного характеру
 19. Стаття 96. Примусове лікування
 20. 5.3. Проблемні питання встановлення та призначення покарання за злочини проти здоров’я населення і системи заходів, що забезпечують його охорону, та застосування інших засобів впливу на осіб, які вчинили ці злочини