<<
>>

Стаття 97. Звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру

1. Неповнолітнього, який вперше вчинив злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо його виправлення можливе без застосування покарання.

У цих випадках суд застосовує до неповнолітнього примусові заходи виховного характеру, передбачені частиною другою статті 105 цього Кодексу.

2. Примусові заходи виховного характеру, передбачені частиною другою статті 105 цього Кодексу, суд застосовує і до особи, яка до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу.

3. У разі ухилення неповнолітнього, що вчинив злочин, від застосування до нього примусових заходів виховного характеру ці заходи скасовуються і він притягується до кримінальної відповідальності.

{Стаття 97 із змінами, внесеними згідно із Законом № 270-VI від 15.04.2008}

<< | >>
Источник: Верховна Рада України. КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131) (станом на 30.08.2015). 2001

Еще по теме Стаття 97. Звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру:

  1. 34. Особливості кримінальної відповідальності осіб, які вчинили злочини у віці до 18 років.
  2. § 17. Прокурор, його завдання і повноваження у кримінальному процесі.
  3. II. Винесення постанови про закриття кримінальної справи
  4. § 3. Основні напрями, завдання прокурорського нагляду при порушенні кримінальної справи і провадженні досудового слід-ства
  5. § 3. Особливості провадження досудового і судового слідства у справах про злочини неповнолітніх
  6. § 1. Поняття покарання
  7. § 1. Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності
  8. Стаття 97. Звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру
  9. Реформування законодавства. Розвиток галузей права
  10. 3.1 Кримінально-виконавчі напрямки поліпшення виправного впливу на засуджених