<<
>>

Стаття 96-5. Підстави для звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового характеру

1. Юридична особа звільняється від застосування до неї заходів кримінально-правового характеру, якщо з дня вчинення її уповноваженою особою будь-якого злочину, зазначеного у статті 96-3 цього Кодексу, і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості;

2) п’ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості;

3) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;

4) п’ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

2. Перебіг давності застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру зупиняється, якщо її уповноважена особа, яка вчинила будь-який злочин, зазначений у статті 96-3 цього Кодексу, переховується від органів досудового слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та її місцезнаходження невідоме. У таких випадках перебіг давності відновлюється з дня встановлення місцезнаходження цієї уповноваженої особи.

3. Перебіг давності застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру переривається, якщо до закінчення передбачених у частинах першій та другій цієї статті строків її уповноважена особа повторно вчинила будь-який злочин, зазначений у статті 96-3 цього Кодексу.

4. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення уповноваженою особою юридичної особи будь-якого злочину, зазначеного у статті 96-3 цього Кодексу. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.

<< | >>
Источник: Верховна Рада України. КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131) (станом на 30.08.2015). 2001

Еще по теме Стаття 96-5. Підстави для звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового характеру:

 1. § 1. Поняття примусових заходів медичного характеру та їх види
 2. § 6. Наука кримінального права
 3. § 1. Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності
 4. 4.6. Розв'язання кримінальноправових конфліктів
 5. Стаття 96-5. Підстави для звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового характеру
 6. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 08.07.2010 № 2456-17 (Набрання чинності відбудеться 01.01.2011) (Витяг)
 7. 5.2. Козацьке судочинство та його традиції
 8. Конституційний процес. Конституція України 1996 р. Конституційна реформа
 9. Реформування законодавства. Розвиток галузей права
 10. Міжнародні стандарти захисту прав осіб, які є потерпілими від кримінальних правопорушень
 11. Правовідносини між персоналом та засудженими при забезпеченні вимог режиму й безпеки в установах виконання покарань
 12. 3.1 Кримінально-виконавчі напрямки поліпшення виправного впливу на засуджених
 13. Інтенсивність адміністративно-правового регулювання у сфері обігу зброї
 14. Міжнародно-правові вимоги, що пред’являються до персоналу місць позбавлення волі та пов’язані з виконанням кримінальних покарань
 15. Загальносоціальне запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній у ході виконання покарання у виді позбавлення волі