<<
>>

Стаття 96-4. Юридичні особи, до яких застосовуються заходи кримінально-правового характеру

1. Заходи кримінально-правового характеру, у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 96-3 цього Кодексу, можуть бути застосовані судом до підприємства, установи чи організації, крім державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, організацій, створених ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного чи місцевого бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також міжнародних організацій.

2. Заходи кримінально-правового характеру, у випадках, передбачених пунктами 3 і 4 частини першої статті 96-3 цього Кодексу, можуть бути застосовані судом до суб’єктів приватного та публічного права резидентів та нерезидентів України, включаючи підприємства, установи чи організації, державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, організації, створені ними у встановленому порядку, фонди, а також міжнародні організації, інші юридичні особи, що створені у відповідності до вимог національного чи міжнародного права.

Якщо держава або суб’єкт державної власності володіє часткою більше 25 відсотків в юридичній особі або юридична особа знаходиться під ефективним контролем держави чи суб’єкта державної власності, то дана юридична особа несе цивільну відповідальність у повному обсязі за неправомірно отриману вигоду та шкоду, заподіяну злочином, що вчинений державою, суб’єктами державної власності або державного управління.

{Стаття 96-4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1261-VII від 13.05.2014}

<< | >>
Источник: Верховна Рада України. КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131) (станом на 30.08.2015). 2001

Еще по теме Стаття 96-4. Юридичні особи, до яких застосовуються заходи кримінально-правового характеру:

 1. § 3. Предмет, підстави і доказування цивільного позову в кримінальній справі
 2. § 1. Поняття примусових заходів медичного характеру та їх види
 3. § 6. Наука кримінального права
 4. § 1. Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності
 5. § 1. Поняття покарання
 6. 2.4. Загальнотеоретична характеристика правової системи Європейського Союзу
 7. 2.5. Взаємодія правових систем Ради Європи, Європейського Союзу та правових систем держав-учасниць
 8. 3.2. Ідентифікація правової системи України з романо-германським типом
 9. 3.3. Механізм взаємодії правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу
 10. Стаття 96-4. Юридичні особи, до яких застосовуються заходи кримінально-правового характеру
 11. Стаття 96-6. Види заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб
 12. Причиновий зв’язок у законодавчій характеристиці окремих видів злочинів
 13. Міжнародні стандарти захисту прав осіб, які є потерпілими від кримінальних правопорушень
 14. 3.1 Кримінально-виконавчі напрямки поліпшення виправного впливу на засуджених
 15. Міжнародно-правові вимоги, що пред’являються до персоналу місць позбавлення волі та пов’язані з виконанням кримінальних покарань
 16. Спеціально-кримінологічне та індивідуальне запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній у ході виконання покарання у виді позбавлення волі