<<
>>

§ 1. Примусові заходи медичного характеру

1. Примусовими заходами медичного характеру є надання амбулаторної психіатричної

допомоги, поміщення особи, яка вчинила суспільна небезпечне діяння, що підпадає

під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною КК, в спеціальний

лікувальний заклад (ст.

92 КК).

Підставою застосування примусових заходів медичного характеру є: 1) вчинення

суспільно небезпечного діяння, ознаки якого передбачені в статтях Особливої

частини КК (пункти 2 і 3 ст. 93 КК), або злочину (п. 2 ст. 93 КК); 2) наявність

у особи психічного захворювання; 3) визнання судом особи такою, що становить

небезпеку для себе або інших осіб.

2. На підставі ст. 93 КК примусові заходи медичного характеру можуть бути

застосовані судом лише до осіб:

1) які вчинили у стані неосудності суспільне небезпечні діяння;

2) які вчинили у стані обмеженої осудності злочини;

3) які вчинили злочин у стані осудності, але захворіли на психічну хворобу до

постановлення вироку або під час відбування покарання.

3. Стаття 94 КК передбачає вичерпний перелік примусових заходів медичного

характеру. Ними є:

1) надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку;

2) госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним наглядом;

3) госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом;

4) госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом. Вибір

конкретного заходу визначається судом, виходячи із:

а) характеру і тяжкості захворювання, б) тяжкості вчиненого діяння та в) ступеня

небезпечності психічно хворого для себе або інших осіб.

4. Надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку може бути

застосоване судом стосовно особи, яка за станом свого психічного здоров'я не

потребує госпіталізації до психіатричного закладу.

5. Госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним наглядом може бути

застосована судом щодо психічно хворого, який за своїм психічним станом і

характером вчиненого суспільне небезпечного діяння потребує тримання у

психіатричному закладі і лікування у примусовому порядку.

6.

Госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом може бути

застосована судом щодо психічно хворого, який вчинив суспільне небезпечне

діяння, не пов'язане з посяганням на життя інших осіб, і за своїм психічним

станом не становить загрози для суспільства, але потребує тримання у

психіатричному закладі та лікування в умовах посиленого нагляду.

7. Госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом може бути

застосована судом щодо психічно хворого, який вчинив суспільне небезпечне

діяння, пов'язане з посяганням на життя інших осіб, а також щодо психічно

хворого, який за своїм психічним ста- !їі ном і характером вчиненого суспільне

небезпечного діяння становить особливу небезпеку для суспільства і потребує

тримання у психіатричному закладі та лікування в умовах суворого нагляду.

Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування

Аналіз видів примусових заходів медичного характеру і зіставлення їх з

категоріями осіб, до яких вони можуть застосовуватися (ст. 93 КК), дозволяє

зробити висновок про те, що за змістом закону до осіб, визнаних обмежено

осудними, може застосовуватися лише такий захід, як надання амбулаторної

психіатричної допомоги, оскільки спеціальні психіатричні заклади призначені для

осіб, які не можуть усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними.

Якщо суд не визнає за необхідне застосування примусового заходу медичного

характеру, а також у разі припинення застосування таких заходів, він може

передати особу на піклування родичам або опікунам з обов'язковим лікарським

наглядом (ч. 6 ст. 94 КК).

8. Примусові заходи медичного характеру застосовуються без вказівки на

тривалість перебування у психіатричних закладах. Таке лікування повинно

продовжуватися до видужання або зміни ступеня тяжкості захворювання, коли особа

перестає бути небезпечною для себе або інших осіб.

9. Оскільки примусові заходи медичного характеру застосовуються до осіб, які

страждають на психічні захворювання різного ступеня тяжкості, то очевидно, що з

часом під впливом різних обставин, зокрема лікування, психічний стан особи може

змінюватися, вона може навіть цілком видужати.

Тому ст. 95 КК передбачає умови,

за яких примусові заходи медичного характеру можуть бути продовжені, змінені або

взагалі припинені. Ці питання вирішуються тільки судом за заявою представника

психіатричного закладу (лікаря-психіатра), який надає особі психіатричну

допомогу. До заяви додається висновок комісії лікарів-психіатрів, яким

обґрунтовується необхідність продовження, зміни або припинення застосування

конкретного примусового заходу медичного характеру. Цей висновок дається на

основі обов'язкового, не рідше одного разу на 6 місяців, огляду особи, до якої

застосовані примусові заходи медичного характеру.

Якщо підстави для припинення або зміни цих заходів відсутні, то представник

психіатричного закладу (лікар-психіатр) направляє в суд заяву про необхідність

продовжити застосування примусового заходу медичного характеру на строк, який

кожного разу не може перевищувати 6 місяців. Остаточне рішення про продовження,

зміну або скасування примусових заходів медичного характеру приймає суд.

Якщо суд вирішить припинити застосування цих заходів у зв'язку зі зміненням

психічного стану особи на краще, він може пере-

дати її на піклування родичам або опікунам з обов'язковим лікарським наглядом.

<< | >>
Источник: М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право,2001. - 416 с.. 2001

Еще по теме § 1. Примусові заходи медичного характеру:

 1. 31. Порядок застосування заходів адміністративного примусу в діяльності міліції.
 2. 33. Примусові заходи медичного характеру : поняття та види
 3. § 15. Захисник, його права і обов‘язки.
 4. § 15. Захисник, його права і обов‘язки.
 5. III. Винесення постанови про направлення справи до суду для вирішення питання про застосування примусових заходів медичного характеру
 6. § 1. Поняття примусових заходів медичного характеру та їх види
 7. § 3. Особливості судового розгляду справ про застосування примусових заходів медичного характеру
 8. § 2. Поняття неосудності та її критерії
 9. § 9. Звільнення від покарання за хворобою
 10. § 3. Зняття судимості.
 11. § 1. Примусові заходи медичного характеру
 12. 2.2. Примусові заходи медичного характеру
 13. Процес судово-психіатричної оцінки психічних порушень
 14. Вибір заходів медичного характеру.
 15. БИБЛИОГРАФИЯ ТРУДОВ М. И. БАЖАНОВА