<<

Коваленко Є. Г.. Кримінальний процес України: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер,2004. — 576 с. 2004

У посібнику з ураху-ванням змін та доповнень до кримінально-процесуального законодавства розглянуто основні положення, історичні етапи, форми, види, поняття, джерела, стадії і завдання кримінального процесу, кримінально-процесуальні правовідносини, правовий статус учасників (суб'єктів) кримінально-процесуальної діяльності тощо.

Розрахований на слухачів, студентів вищих юридичних навчальних закладів, працівників органів внутрішніх справ, прокуратури і суду.

<< |
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
ТЕМА 1 Поняття, суть і завдання кримінального проце-су
ТЕМА 2 Кримінально-процесуальний закон
ТЕМА З Принципи кримінального процесу
ТЕМА 4 Учасники кримінального процесу
ТЕМА 5 Доказування та докази в кримінальному процесі
ТЕМА 6 Цивільний позов у кримінальному процесі
ТЕМА 7 Процесуальні строки і судові витрати
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
ТЕМА 8 Порушення кримінальної справи
ТЕМА 9 Відмова в порушенні кримінальної справи
ТЕМА 10 Основні положення досудового слідства
ТЕМА 11 Провадження слідчих дій
ТЕМА 12 Притягнення як обвинуваченого
ТЕМА 13 Застосування запобіжних заходів
ТЕМА 14 Зупинення і закінчення досудового слідства
ТЕМА 15 Прокурорський нагляд за виконанням законів при провадженні дізнання і досудового слідства
ТЕМА 16 Підсудність. Попередній розгляд справи суддею
ТЕМА 17 Судовий розгляд кримінальної справи
ТЕМА 18 Провадження справ у апеляційній інстанції
ТЕМА 19 Застосування примусових заходів медичного характеру
ТЕМА 20 Протокольна форма досудової підготовки матеріалів
ТЕМА 21 Провадження у справах про злочини неповнолітніх

Книги и учебники по дисциплине Уголовный процесс Украины:

  1. ТЛЕПОВА МАРИНА ІГОРІВНА. ПРОЦЕСУАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ ПОТЕРПІЛОГО ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. ХАРКІВ - 2015 - 2015 год
  2. ОНЮА. Шпагралка по кримінальному процесу України. 2011 - 2011 год
  3. ОНЮА. Лекції з курсу “Кримінально-процесуальне право України”. 2011 - 2011 год