<<
>>

ОНЮА. Шпагралка по кримінальному процесу України. 2011. 2011

В шпаргалці по по кримінальному процесу України надані відповіді на 52 запитання до іспиту по кримінальному процесу України

<< | >>

Книги и учебники по дисциплине Уголовный процесс Украины:

  1. ТЛЕПОВА МАРИНА ІГОРІВНА. ПРОЦЕСУАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ ПОТЕРПІЛОГО ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. ХАРКІВ - 2015 - 2015 год
  2. ОНЮА. Лекції з курсу “Кримінально-процесуальне право України”. 2011 - 2011 год
  3. Коваленко Є. Г.. Кримінальний процес України: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер,2004. — 576 с - 2004 год