<<
>>

8. Конституційні принципи:

1) законність;

2) державна мова судочинства;

3) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;

4) повага до гідності особи, невтручання в її особисте і сімейне життя;

5) право людини на свободу та особисту недоторканість;

6) недоторканість житла:

7) таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції;

8) з‘ясування істини;

9) забезпечення підозрюваному, обвинуваченому права на захист;

10) презумпція невинуватості;

11) свобода від самовикриття, викриття членів сім‘ї чи близьких родичів;

12) здійснення правосуддя виключно судами;

13) участь народу у здійсненні правосуддя;

14) незалежність і недоторканість суддів, їх підкорення лише закону;

15) змагальність судового розгляду;

16) гласність судового процесу;

17) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження судових рішень;

18) обов‘язковість рішень суду;

інші принципи: 19) публічність;

20) забезпечення всім особам, які беруть участь у справі, права на захист їхніх законних інтересів;

21) вільна оцінка доказів;

22) безпосередність дослідження доказів;

23) усність процесу.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по кримінальному процесу України. 2011. 2011

Еще по теме 8. Конституційні принципи::

 1. Конституційне право – провідна галузь національного права України
 2. Конституція України – нормотворча база всього законодавства
 3. Конституційний Суд України, його завдання та функції
 4. 14. Конституція України і закони України, як джерела аграрного права.
 5. 6 Принципи здійснення державою фінансової діяльності.
 6. 14. Основні принципи трудового права та їх реалізація в нормах трудового права.
 7. Тема 2. Принципи цивільного процесуального права
 8. § 2. Класифікація принципів кримінального процесу
 9. Принцип права на свободу та особисту недоторканність, ведоторканність житла.
 10. 4.4. Конституційні процедурита конституційне судочинство
 11. 2. Методи конституційної інтерпретації
 12. 1. Теорія і основні принципи 1 поправки
 13. 2. ПРИЙНЯТТЯ ЗАГАЛЬНОСОЮЗНОЇ КОНСТИТУЦІЇ І ДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК КОНСТИТУЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УРСР
 14. Конституційнийдоговір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України (8 червня 1995 p.)
 15. Конституційне та надзвичайне законодавство 30-х років