<<
>>

12. Процесуальна характеристика особи, яка здійснює дізнання (дізнавача).

1. ДІзнавач — це суб'єкт кримінального процесу, який за дорученням органу дізнання здійснює кримінальне переслідування осіб шляхом порушення кримінальних справ, викриття винних у вчиненні злочинів, обрання щодо них запобіжних заходів та інших заходів процесуального примусу.

Перелік органів дізнання регламентовано ст.

101 КПК. Цією ж статтею чітко визначено і компетенцію кожного із органів дізнання в частині порушення кримінальних справ щодо певних злочинів і здійснення у них розслідування. Наприклад, податкова міліція є органом дізнання у справах про ухилення від сплати податків і зборів; митні органи — у справах про контрабанду. Серед органів, зазначених в ст. 101 КПК, є два з універсальною компетенцією: 1) міліція; 2) капітани морських суден, що перебувають у далекому плаванні.

На відміну від слідчих, для органів дізнання досудове слідство не є основною діяльністю. Перед органами дізнання, насамперед, стоять завдання щодо здійснення оперативно-розшукової та адміністративної діяльності.

2 Підставою участі дізнавача у кримінальному процесі є доручення начальника органу дізнання про провадження ним досудового слідства у формі дізнання.

3. ДІзнавач не може брати участі в розслідуванні кримінальної справи і підлягає відводу (самовідводу) у тих самих випадках, що і слідчий.

4. ДІзнавач має ті самі обоє 'язки і права, що й слідчий, за винятком прийняття ним процесуальних рішень. Рішення дізнавача із найважливіших питань у кримінальній справі потребують затвердження начальником органу дізнання. Такими питаннями є:

1) про рух кримінальної справи:

• про порушення кримінальної справи (і про відмову в її порушенні);

• про закриття справи;

• про зупинення дізнання у справі; Ф про відновлення дізнання;

• про направлення кримінальної справи до іншого органу дізнання за підслідністю;

• про направлення кримінальної справи для провадження досудового слідства;

2) про застосування заходів процесуального примусу:

• запобіжних заходів;

• інших заходів примусу.

5. ДІзнавач перебуває в такому статусі протягом часу, відведеного законом (ст. 108 КПК.) для здійснення дізнання.

6. ДІзнавач підлягає тій самій юридичній відповідальності, що і слідчий.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по кримінальному процесу України. 2011. 2011

Еще по теме 12. Процесуальна характеристика особи, яка здійснює дізнання (дізнавача).: