>>

ТЛЕПОВА МАРИНА ІГОРІВНА. ПРОЦЕСУАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ ПОТЕРПІЛОГО ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. ХАРКІВ - 2015. 2015

12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Скачать оригинал источника "ПРОЦЕСУАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ ПОТЕРПІЛОГО ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. ХАРКІВ - 2015"

| >>
РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ПОТЕРПІЛИХ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Потерпілий як учасник кримінального провадження під час досудового розслідування
РОЗДІЛ 2 ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВА ПОТЕРПІЛОГО ТА ЗАСОБИ ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Процесуальне становище потерпілого в окремих особливих порядках кримінального провадження

Книги и учебники по дисциплине Уголовный процесс Украины:

  1. ОНЮА. Шпагралка по кримінальному процесу України. 2011 - 2011 год
  2. ОНЮА. Лекції з курсу “Кримінально-процесуальне право України”. 2011 - 2011 год
  3. Коваленко Є. Г.. Кримінальний процес України: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер,2004. — 576 с - 2004 год