>>

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ.......................................................... 4

ВСТУП.............................................................................................................

5

РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ПОТЕРПІЛИХ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ............................................................ 14

1.1 Міжнародні стандарти захисту прав осіб, які є потерпілими

від кримінальних правопорушень............................................................. 14

1.2 Потерпілий як учасник кримінального провадження під час

досудового розслідування........................................................................... 35

1.2.1 Потерпілий-фізична особа як учасник кримінального

провадження.................................................................................................. 35

1.2.2 Потерпілий-юридична особа як учасник кримінального

провадження.................................................................................................. 57

Висновки до розділу 1.................................................................................. 67

РОЗДІЛ 2 ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВА ПОТЕРПІЛОГО ТА ЗАСОБИ ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ..................................................... 69

2.1 Процесуальні права потерпілого як основа його

процесуального становища......................................................................... 69

2.2 Особливості провадження окремих процесуальних дій за

участю потерпілого під час досудового розслідування........................... 86

2.3 Процесуальне становище потерпілого в окремих особливих

порядках кримінального провадження.................................................... 94

2.3.1 Процесуальне становище потерпілого у кримінальному

провадженні у формі приватного обвинувачення...................................

94

2.3.2 Процесуальне становище потерпілого у кримінальному

провадженні на підставі угоди про примирення......................................... 110

Висновки до розділу 2.................................................................................. 126

РОЗДІЛ 3 КРИМІНАЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ СПОСОБИ

ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ПОТЕРПІЛОМУ.................................... 128

3.1 Цивільний позов як спосіб відшкодування потерпілому

шкоди, завданої кримінальним правопорушенням..................................... 131

3.2 Кримінальна процесуальна реституція як спосіб

відшкодування потерпілому шкоди, завданої кримінальним правопорушенням 155

3.3 Кримінальні процесуальні засоби забезпечення

відшкодування потерпілому шкоди, завданої кримінальним

правопорушенням......................................................................................... 171

Висновки до розділу 3.................................................................................. 182

ВИСНОВКИ................................................................................................. 184

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................. 188

ДОДАТКИ..................................................................................................... 213

| >>
Источник: ТЛЕПОВА МАРИНА ІГОРІВНА. ПРОЦЕСУАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ ПОТЕРПІЛОГО ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. ХАРКІВ - 2015. 2015

Скачать оригинал источника

Еще по теме ЗМІСТ: